Том 1, № 34 (2019)

collection

Зміст

Металургія

ФОРМУВАННЯ ГАЗОМЕТАЛЕВОГО ПОТОКУ В УМОВАХ «ХІМІЧНОГО» ВАКУУМУ У СТАЛЕВИПУСКНОМУ КАНАЛІ PDF
A. A. Pohvality, E. M. Sigarev, K. I. Chubin, V. P. Poletaev, O. V. Pohvalita 3-8
ДАТЧИК ДЛЯ ВИМІРУ ШВИДКОСТІ ГАЗОВОГО ПОТОКУ PDF
N. R. Rudenko, M. A. Kashcheev, R. O. Klimov, O. A. Panchenko, R. M. Rudenko 9-14
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ЦІННОСТІ ОКУСКОВАНИХ ВІДХОДІВ PDF
E. M. Sigarev, V. P. Poletaev, A. O. Vovk, N. K. Sigarev 15-23
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВДУВАННЯ МАГНІЮ В ЧАВУН КРІЗЬ ФУРМИ РІЗНОЇ КОНСТРУКЦІЇ PDF
S. A. Storozhenko, K. I. Chubin, O. A. Chubina 23-29
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ДОДАТКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ДУГОВОМУ НАПЛАВЛЕННІ PDF
I. V. Kolomoyets, V. V. Peremitko 29-33

Галузеве машинобудування. Прикладна механіка

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕДАТОЧНОЇ ФУНКЦІЇ МЕХАНІЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОБОТИ МАШИННОГО АГРЕГАТУ PDF
O. D. Romaniuk, L. P. Telipko 34-38
ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА ЛЯПУНОВА ДЛЯ ОЦІНКИ ЗНОСУ РІЗЦІВ PDF
S. K. Meshaninov, R. V. Voloshin, S. I. Makarchuk 39-42
ОЦІНКА ЗНОШУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ КОНІЧНИХ ТРИБОСИСТЕМ, ЩО СПОЛУЧАЮТЬСЯ PDF (Русский)
G. I. Kamel, P. S. Ivchenko, M. I. Nosenko, D. P. Chasov, L. V. Belozub 42-46
ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ, ЩО СПОЛУЧАЮТЬСЯ, ОСНОВ І СЕРЕДНІХ ПЕРЕМИЧОК ДЕТАЛЕЙ КОНІЧНИХ ТРИБОСИСТЕМ PDF (Русский)
G. I. Kamel, Yu. A. Gasilo, P. S. Ivchenko, G. P. Volkov, N. O. Zadoia 46-49

Матеріалознавство

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТРИЦІ ВИХРОСТРУМОВИХ ДАТЧИКІВ PDF
Yu. A. Gasilo, R. Ya. Romaniuk, O. A. Kriukovska 50-54
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПРАЦЮЮЧИХ В УМОВАХ СУЛЬФАТНИХ РОЗЧИНІВ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, A. S. Gaydaenko, S. V. Nesterenko, L. P. Bannikov, D. B. Sereda 54-59
ОТРИМАННЯ БОРОВАНИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ САМОРОЗПОВСЮДЖУВАЛЬНОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ АВТОМОБІЛІВ PDF
B. P. Sereda, D. B. Sereda, I. O. Babko, I. E. Zima, I. V. Belozor 60-64

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЕЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПОЗИЦІЙНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ З ІНЕРЦІЙНИМ СИЛОВИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ, СИНТЕЗОВАНОЇ МЕТОДОМ N-i ПЕРЕМИКАНЬ PDF (Русский)
A. L. Derets, O. V. Sadovoy 65-70
АНАЛІЗ АВТОКОЛИВАНЬ У СИСТЕМІ З ЛІНІЙНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ШВИДКОСТІ PDF
O. V. Klyuyev, O. V. Sadovoy 70-79

Телекомунікації та радіотехніка

ПРО МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИГНАЛУ З ФАЗОВИМИ ВРІЗКАМИ PDF (Русский)
O. V. Ryazantsev, M. V. Kulik, S. V. Marchenko 80-84
ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЗГОДЖУЮЧОЇ СТРУКТУРИ ДЛЯ НЕСКІНЧЕННОЇ ХВИЛЕВОДНОЇ ФАЗОВАНОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ МЕТОДОМ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
S. V. Marchenko, V. O. Yatsevich, K. S. Zagrebaev, O. A. Sotnyk 85-90
АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ PDF
V. U. Ignatkin, V. A. Lytvynenko 90-94
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ PDF
V. U. Ignatkin, V. A. Lytvynenko 94-98

Хімічні технології та інженерія. Біотехнології та біоінженерія. Екологія

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ СВИНЦЕВО-ОЛОВ’ЯНИХ АКУМУЛЯТОРІВ З ПОВЕРНЕННЯМ В СФЕРУ ВИРОБНИЦТВА ЇХ КОМПОНЕНТІВ PDF (Русский)
A. V. Protsenko, V. M. Gulyaev, N. A. Oliynyk, K. A. Musiienko 99-104
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ «MAXIREN» ТА ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ «НАРІНЕ» PDF
A. S. Anatsky, K. Yu. Rudakova, S. G. Voloshina 104-107
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АПІ-ПРОДУКТІВ В ПРАКТИЦІ ПРИГОТУВАННЯ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ, ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЛОЧНОКИСЛИХ ПРОДУКТІВ PDF
I. M. Kornyenko, O. Yu. Filimonenko, O. A. Krykovska, Y. O. Gedzun, A. S. Glushkov 108-112
РОЗРОБКА УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПАРАТУ «АЛЬБОБАКТЕРИН» PDF
I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, A. O. Zinkovets, M. Yu. Timinskiy 113-118
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПЕРЦЮ ТА РІПАКА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІООРГАНІЧНИХ ДОБРИВ PDF
I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, A. T. Lashkova, O. S. Kryvonos, Y. O. Lukovkina 118-122
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИМБІОЗУ МІКРООРГАНІЗМІВ PDF
I. M. Kornienko, O. Yu. Filimonenko, O. A. Kryukovska, O. O. Sytnik 123-127
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПРИ ДОДАВАННІ ДО РАЦІОНУ КОРМОВОГО АНТИБІОТИКУ «ОКСИТЕТРАЦИКЛІН» PDF
A. S. Anatsky, B. V. Zadorogniy, Y. V. Semerak 127-131
ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ НА ОСНОВІ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ PDF
K. V. Hatsenko, N. D. Voloshin 131-136
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ В СЕРЕДНІЙ ТЕЧІЇ PDF
N. M. Maksimova, D. S. Pikarenia, O. V. Orlinskaya, O. S. Bohynia 137-145

Цивільна безпека

МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ PDF
K. O. Levchuk, R. Ya. Romaniuk 146-150
АНАЛІЗ ШКІДЛИВИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ЕЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
K. V. Belokon, O. O. Troicka, V. G. Ryzhkov 150-156
АНАЛІЗ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕК ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ ПУНКТІВ PDF
V. O. Makhovskiy, O. A. Kryukovska 156-165
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ РИЗИКУ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ПРОФІЛАКТИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ PDF
K. V. Belokon, V. G. Ryzhkov, Ye. A. Manidina, O. O. Troicka, N. V. Berenda 166-171
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОРИСТУВАЧА ПК PDF
O. O. Zhulkovskyi, E. E. Kozlov, I. I. Zhulkovska, A. I. Trykilo 171-176

Професійна освіта

ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ АДАПТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕСТІВ З ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
E. V. Derets 177-181
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ДИСЦИПЛІНИ “ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ” НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
I. K. Karimov, G. I. Karimov 182-187