DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.9

ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ, ЩО СПОЛУЧАЮТЬСЯ, ОСНОВ І СЕРЕДНІХ ПЕРЕМИЧОК ДЕТАЛЕЙ КОНІЧНИХ ТРИБОСИСТЕМ

G. I. Kamel, Yu. A. Gasilo, P. S. Ivchenko, G. P. Volkov, N. O. Zadoia

Анотація


Досліджено основи і середні перемички ротора і корпусу, які виконують наступні функції: забезпечують автономну роботу двох секцій; здійснюють автономну роботу циркуляції лугу високого і низького тисків; є каркасом, на якому утримуються інші деталі, що забезпечують виконання усіх функцій живильника високого тиску; підтримують різницю тисків між секціями. Таким чином, індикаторні рисунки зносу робочих поверхонь ротора і корпусу між вікнами формуються під дією протікання лугу в зазорі, а його величина (при постійному зазорі) залежить від довжини зазору. При мінімальній довжині зазору між ділянками ротора і корпусу живильника витрата і швидкість протікання лугу максимальні, а при максимальній довжині зазору витрата і швидкість протікання лугу мінімальні і, отже, знос невеликий. За рахунок синусоїдального закону зміни зазору можна пояснити нерівномірний знос робочих поверхонь ротора і корпусу по довжині кола.

Встановлено, що на двох робочих поверхнях ротора і корпусу має місце гідроабразивне зношування за рахунок протікань лугу в рухливому зазорі та ударне гідроабразивне зношування у результаті утворення гідроударів у кишені ротора. Величини цих видів зношування залежать від часу компенсації зазору. Компенсація зношування на цих дільницях вища, ніж на інших дільницях.

З’ясовано природу зношування основ і середніх перемичок ротора та корпусу. Величина цього зношування має лінійний характер у часі і його величині порівнянна зі зношуванням на інших ділянках при примусовій мікропоштовховій компенсації зазору і не порівнянна (набагато менше) при компенсації критичного зазору. Зношування на основах і середніх перемичках ротора та корпусу відбувається під дією гідравлічного зношування з примусовим надходженням твердих часток у зону тертя. Маючи висоту нерівностей 8-10 мкм і мінімальний зазор у межах 50-100 мкм, у ці зазори за рахунок циклічних гідравлічних ударів постійно та примусово надходять абразивні частки. Наявність абразивних часток у зоні тертя призводить до руйнування як самих часток, так і міжконтактних фрикційних пар поверхонь основ і середніх перемичок ротора та корпусу. У результаті має місце новий різновид абразивного зношування – гідроабразивне зношування у вузькій щілині при примусовому надходженні твердих часток у зону тертя.

Ключові слова


основи і середні перемички ротора; корпус; високий тиск; луг; автономна робота; ударна хвиля

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Нечаев Г.И., Камель Г.И. Повышение надежности и продуктивности загрузочных устройств непрерывной варки целлюлозы и полуцеллюлозы: монография. Луганск: Изд-во Восточно-укр. нац. ун-та им. В.Даля, 2005. 392с.

Камель Г.И. Роторные питатели установок непрерывной варки целлюлозы: монография. М.: Лесная промышленность,1987. 160с.

Дослідження конічних трибосполучень у промисловому транспорті: монографія / Камель Г.І., Перемітько В.В., Єршов А.В., Куліковський Р.А. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. 313с.
Copyright (c) 2019 G. I. Kamel, Yu. A. Gasilo, P. S. Ivchenko, G. P. Volkov, N. O. Zadoia

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389