Редакційний штат

Редактори

Перемітько Валерій Вікторович,головний редактор, д.т.н., професор кафедри технології машинобудування та зварювання, декан металургійного факультету Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

 

Редактори розділів

Альохіна Світлана Вікторівна, д.т.н., ст. науковий співробітник Інституту  проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАНУ, м. Харків, Ukraine

Байбуз Олег Григорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ Дніпровського національного університету ім. О.Гончара,Ukraine

Барановський Михайло Миколайович, д.с.-г.н., професор кафедри біотехнології Національного авіаційного інституту, м. Київ, Ukraine

Барський Вадим Давидович, д.т.н., професор, завідувач кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної технології, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро,Ukraine

Бельмас Іван Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри технології машинобудування та зварювання Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Білоус Олена Іванівна, к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Вамболь Сергій Олександрович, д.т.н., професор кафедри безпеки життєдіяльності Державного біотехнологічного університету, м. Харків,Ukraine

Вамболь Віола Владиславівна, д.т.н., професор кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», м. Полтава,Ukraine

Волянський Роман Сергійович, к.т.н., доцент кафедри автоматизації  електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, Ukraine

Гелеш Андрій Богданович, д.т.н., професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного університету „Львівська політехніка”, Ukraine

Гнатчук Єлизавета Геннадіївна, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету, Ukraine

Гуляєв Віталій Михайлович, д.т.н., професор, перший проректор Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Дерец   Олександр Леонідович, к.т.н., доцент кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Іванченко Анна Володимирівна, д.т.н., доцент, професор кафедри хімічних та біологічних технологій Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Клімов Роман Олександрович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри теплоенергетики Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Клюєв Олег Володимирович, к.т.н., доцент кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Колосов Дмитро Леонідович, д.т.н., доцент, завідувач каф. механічної та біомедичної інженерії, Національний технічний університет „Дніпровська політехніка”, м. Дніпро, Ukraine

Корнієнко Ірина Михайлівна, к.т.н., доцент кафедри біотехнології Національного авіаційного університету, м. Київ,Ukraine

Коровін Вадим Юрійович, к.т.н., завідувач відділу Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАНУ, м. Дніпро,  Ukraine

Котович Олександр В’ячеславович,к.б.н., доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро,  Ukraine

Крячко Геннадій Юрійович , к.т.н., доцент кафедри металургії чорних металів та обробки металів тиском Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Лавріненко Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач відділу Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ, м. Київ, Ukraine

Максименко Олег Павлович, д.т.н., професор кафедри металургії чорних металів та обробки металів тиском Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Непошивайленко Наталія Олександрівна , к.т.н., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Павлова Ольга Олександрівна, к.т.н., ст. викладач каф. комп’ютерної  інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету,Ukraine

Пікареня Дмитро Сергійович, д.т.н. професор, професор кафедри екології та економіки довкілля Технічного Університету «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», Ukraine

Садовой Олександр Валентинович, д.т.н., професор кафедри електропривода Національного університету «Дніпровська політехніка», м. Дніпро,Ukraine

Середа Борис Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Сігарьов Євген Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри металургії чорних металів та обробки металів тиском Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Солод Володимир Юрійович, к.т.н., доцент, кафедри технології машинобудування та зварювання, декан механічного факультету Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Скиба Маргарита Іванівна, к.т.н., доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології Державного вищого навчального закладу „Український державний хіміко-технологічний університет”, м. Дніпро, Ukraine

Стеблянко Павло Олексійович, д.ф-м.н., професор кафедри прикладної та вищої математики Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро, Ukraine

Tyukin Ivan , PhD, Dr. Sc., RCUK Academic Fellow, Department of Mathematics, Group of Applied Mathematics, University of Leicester, UK

Чейлитко Андрій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри теплоенергетики та гідроенергетики Запорізького національного університету, Ukraine

Черняк Лариса Миколаївна, к.т.н., доцент кафедри екології Національного авіаційного університету, м. Київ,Ukraine

Чернятевич Анатолій Григорович , д.т.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро, Ukraine

Ялова Катерина Миколаївна , к.т.н., доцент кафедри програмного   забезпечення систем Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Яшина Ксенія Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри програмного  забезпечення систем Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Jacobson Boris, PhD, Dr. Sc. Hasselmann Chair of Engineering, Professor of Materials Science and NanoEngineering and Professor of Chemistry Rice University Houston, Texas, USA