Про журнал

Галузь та проблематика

В збірнику представлено результати наукових досліджень в галузі удосконалення металургійних процесів, процесів прокатного виробництва і машинобудування, хімії та хімічних технологій, тепло- та електроенергетики, електромеханіки, енергозбереження, автоматизації виробничих процесів, математики, фізики, математичного моделювання, висвітлено актуальні питання біотехнології та промислової екології і охорони праці на виробництві.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Індексування у бібліографічних базах даних та онлайн-бібліотеках

Збірник наукових праць індексують: