DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.6

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕДАТОЧНОЇ ФУНКЦІЇ МЕХАНІЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОБОТИ МАШИННОГО АГРЕГАТУ

O. D. Romaniuk, L. P. Telipko

Анотація


Причиною періодичних коливань швидкості ланок та кінематичних пар при сталому режимі роботи механізму є періодичний характер зміни діючих сил і передаточної функції механізму привода машинного агрегату. Зменшуючи амплітуду коливань швидкості ланки зведення, зазвичай домагаються збільшення зведеного моменту інерції, що обумовлює збільшення інерційності механізму, встановлюючи на валу ланки зведення додаткову масу у вигляді маховика. Збільшення зведеного моменту інерції механізму погіршує його динамічні характеристики, призводить до збільшення часу розгону і зниження продуктивності машинного агрегату, що нераціонально для широкого класу сучасних машин, особливо швидкохідних та транспортних.

Якщо характер зміни зовнішніх сил, що діють на ланки механізму, змінити практично неможливо, то при проектуванні машинного агрегату можна забезпечити оптимальний характер зміни його зведеного моменту інерції, що обумовлює суттєве зменшення зміни швидкості обраної ланки зведення.

Основою розрахунку оптимальної передаточної функції механізму машинного агрегату служить диференціальне рівняння руху ланки зведення, за яку прийнято вал виконавчого органу механізму, що з’єднаний з передаточним механізмом.

Розроблений алгоритм визначення оптимальної величини передаточної функції механізму на основі розширеної математичної моделі машинного агрегату з використанням принципів зведення мас та сил забезпечує встановлення такого характеру зміни передаточної функції, який обумовлює нульовий ступінь нерівномірності обертання ланки зведення на відповідному швидкохідному режимі, що дає можливість виключати використання махових мас.

Ключові слова


передаточна функція; машинний агрегат; зведений момент інерції; робота; алгоритм

Повний текст:

PDF

Посилання


Геминтерн В.Н., Коган Б.М. Методы оптимального проектирования. М.: Энергия, 1980. 160с.

Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. М.: Дрофа, 2006. 175с.

Джента Дж. Накопители кинетической енергии. Теория и практика современных маховичных систем. М.: Мир, 1988. 430с.

Романюк А.Д. Основные подходы решения задач синтеза передаточных механизмов на основе оптимизации его характеристик. Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета и Керченского государственного морского технологического университета «Механика твердого тела. Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий», 2013. Вып. 14. С.24-26.

Оптимизация передаточной функции механизма / Романюк А.Д., Мамаев Л.М., Кабаков А.М., Телипко Л.П. Актуальные научные достижения – 2016: материалы ХII междунар. науч.-практ. конф. (Прага, 22-30 июня 2016 г.). – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2016. Том 11. Технические науки. С.14-17.
Copyright (c) 2019 O. D. Romaniuk, L. P. Telipko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389