DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.15

ПРО МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИГНАЛУ З ФАЗОВИМИ ВРІЗКАМИ

O. V. Ryazantsev, M. V. Kulik, S. V. Marchenko

Анотація


Розглянуто можливості практичного використання сигналу модифікованої фазової маніпуляції і фазовими врізками ±π/2 з наступним поверненням до фази. Показано, що такий сигнал повинен складатися з опорної частини, яка представляє собою відрізок радіонесучої і власне фазової врізки, яка по фазі відрізняється від фази несучої на π/2 або -π/2 в залежності від того, що передається в даній кодової позиції – «1» або «0». Розглянуто варіант, коли опорна частина містить 9 періодів коливань несучої, а фазова врізка ‑ 1 період. Показано, що при такому співвідношенні сигнал несучої легко виділяється, а корисний інформаційний сигнал фазової врізки після декодування має вигляд короткого імпульсу. Запропоновано структурну схему кодека системи, яка використовує такий сигнал, і розроблено її віртуальну модель в середовищі Simulink.

Алгоритм роботи кодека складається з вибірки зі статичної пам’яті заздалегідь підготовлених фрагментів сигналу з ФМ, що містять дискретні значення одного періоду (Bd), форма якого виражена функцією cos(ωt).

У статті показано, що все відпрацювання зручно проводити в цифровому форматі, для чого використовується стандартний резистивний ЦАП R2R, на виході якого формується аналоговий сигнал. Далі сигнал з ФМ надходить на фільтр нижніх частот, па-параметри якого повинні забезпечувати виконання теореми Котельникова.

Для формування «фазової врізки» послідовність вибору даних з пам’яті повинна змінюватися на час десятого періоду сигналу з подальшим відновленням. Тобто, якщо в момент початку десятого періоду несучого сигналу змінити читання даних з пам’яті на ¼ періоду вперед, а після закінчення десятого періоду відновити нормальний хід читання, відбудеться «фазова врізка», характер якої описується функцією cos(ωt-π/2). Якщо ж на початку десятого періоду змінити хід читання даних з ОЗУ на ¾ періоду вперед, це призведе до формування «фазової врізки», форма якої описується функцією cos(ωt+π/2). У зв’язку з цим схема лічильника СТ3 в структурі кодека повинна передбачати можливість попередньої установки значення рахунку.


Ключові слова


гармонійний сигнал; фазова врізка; опорна частина; повернення до фази; параметр релаксації; селективність; моделювання; спектр Фур’є; пропускна здатність каналу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Sklar, Bernard. Digital communication. Theoretical foundations and practical applications. Digital Communications: Fundamentals and Applications. 2 ed. M.: Williams. 2007.

P. 1104. ISBN 0-13-084788-7.

Feer K. Wireless digital communication. Modulation and spread spectrum methods. Wireless Digital Communications: Modulation and Spread Spectrum Applications. Moscow: Radio and Communication. 2000. 552p. ISBN 5-256-01444-7.

Рязанцев О.В., Кулик М.В., Съянов А.М. Цифровые сигналы с использованием фазовых врезок ±π/2 и их некоторые особенности. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник Известия вузов. Радиотехника, 2011. Вып. 167. С.143-147. ISSN 0485-8972

Рязанцев О.В., Кулик М.В. О детектировании радиосигналов с модифицированной фазовой манипуляцией. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки), 2010. № 2 (15). С.72-77.
Copyright (c) 2019 O. V. Ryazantsev, M. V. Kulik, S. V. Marchenko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389