DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.2

ДАТЧИК ДЛЯ ВИМІРУ ШВИДКОСТІ ГАЗОВОГО ПОТОКУ

N. R. Rudenko, M. A. Kashcheev, R. O. Klimov, O. A. Panchenko, R. M. Rudenko

Анотація


Розроблено конструкцію датчика для виміру швидкості газового потоку по перепаду тиску. Вона представлена двома трубками-приймачами статичного тиску, кінці яких з одного боку розділені газонепроникною площиною.

Конструкція датчика дозволяє контролювати різницю тиску в газоходах з різними геометричними формами поперечного перерізу, при високій експлуатаційній надійності роботи в умовах як повітряного, так і запиленого газоповітряного потоку.

Запропоновано методику визначення аеродинамічних параметрів та систему контролю. Інструментальними вимірами визначено: параметри роботи основних елементів газового тракту «агломашина–ексгаустер», їх вплив на основні технічні показники процесу агломерації.

Аналіз кількісних характеристик продуктивності газового тракту агломераційної машини по елементах надає можливість визначити величину «шкідливих підсмоктувань», а також місць втрат. Встановлено, що найбільша кількість газу проходить через перші і останні вакуум-камери. Саме там найвища кількість шкідливих підсмоктувань.

Визначаючи вимірюванням кількість природного газу і повітря, що подаються на пальники, розрахунком – кількість димового газу, що утворюється, та вимірюванням – кількість газу, що відводиться з шару, за допомогою датчика, є можливість в автоматичному режимі підтримувати необхідний рівень розрідження в перших вакуум-камерах. Це унеможливить підсмоктування холодного повітря в запалювальний горн, знизить рівень шкідливих підсмоктувань через торцеві ущільнення, та підвищить рівень корисних підсмоктувань через шар шихти в середній частині агломашини.

Датчик за своїми технічними перевагами може бути використаний в різних галузях промисловості.


Ключові слова


агломерація; газовий тракт; датчик тиску; розрідження; швидкість; продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Коротич В.И., Фролов Ю.А., Бездежский Г.Н. Агломерация рудных материалов. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2003. 400с.

Теплотехнические методы анализа агломерационного процесса / под ред. Ю.Г.Ярошенко. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2004. 224с.

Теоретические основы производства окускованного сырья: учеб. пособ. для высших учебных заведений / Д.А.Ковалев и др. Днепропетровск: ИМА-пресс, 2011. 476с.

Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. М.: Энергия, 1978. 704с.

Блинов О.М., Беленький А.М., Бердышев В.Ф. Теплотехнические измерения и приборы. М.: Металлургия, 1993. 288с.

КНД 211.2.3.063-98. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція. К.: Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України, 1998. 28с.

Бондаренко В.Д., Руденко Н.Р., Чернявский С.И. Влияние вредных подсосов на показатели агломерационного процесса. Металлургическая и горнорудная промышленность, 2002. №4. С.14-17.
Copyright (c) 2019 N. R. Rudenko, M. A. Kashcheev, R. O. Klimov, O. A. Panchenko, R. M. Rudenko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389