DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.29

АНАЛІЗ ШКІДЛИВИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ЕЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

K. V. Belokon, O. O. Troicka, V. G. Ryzhkov

Анотація


Здоров’я працюючого населення формується під впливом цілого комплексу факторів, серед яких умови праці, економічні умови, спосіб та якість життя – провідні, що визначають рівень здоров’я популяції та трудовий потенціал будь-якої країни.

Важливе місце у структурі факторів, що формують стан здоров’я працюючих, належить умовам праці. Одним з найбільш численних контингентів, що підпадають під дію підвищеного професійного ризику, – це працівники металургійного виробництва, 75% яких працюють в умовах, що не відповідають гігієнічним нормативам. На сучасному етапі розвитку електрометалургійного виробництва надзвичайно повільно відбувається заміна старого технологічного обладнання та впровадження новітніх технологій. Це породжує низку гострих гігієнічних проблем, і залишається суттєвим вплив небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища електрометалургійного виробництва на здоров’я працюючих.

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори є головними причинами виникнення реальних потенційних небезпек на підприємстві. Умови праці в електрометалургійному виробництві характеризуються шкідливим мікрокліматом, інтенсивним тепловим випромінюванням, різкими температурними перепадами, високими концентраціями пилу та інтенсивним шумом. Умови праці та трудового процесу в електрометалургійному виробництві відносяться до III класу 3-го ступеня. Робоче місце сталевара електропечі має в наявності 2 чинника I ступеня, 2 чинники II ступеня і 5 чинників III ступеня. За показниками робоче місце слід вважати з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці.

Повне виключення небезпечних і шкідливих виробничих факторів в умовах виробництва неможливе, але зниження їх негативного впливу абсолютно необхідне та досяжне завдання, яке слід вирішувати шляхом розробки і застосування відповідних заходів та засобів.

Ключові слова


виробничі фактори; умови праці; електрометалургійне виробництво; карта умов праці; виробничий травматизм; робоче середовище; професійний ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Егорова А.М. Характеристика условий труда на металлургических предприятиях. Гигиена и санитария, 2008. № 3. С.36-37.

Belokon K.V. Ecological aspects of the neutralization of gas emissions leaving from the resin storehouse of Joint-stock company "Zaporozhkoks" / Vladislav Rumiantsev, Nikolay Yakubin, Karina Belokon, Elena Matukhno, Catherine Leventsova // Metallurgical and Mining Industry, 2015. № 4. С.105-109.

Бєлоконь К.В. Про підвищення екологічної безпеки газових викидів металургійних підприємств. Металлургия: сб. науч. труд. Запорожье: ЗГИА, 2011. Вып. 25. С.164-169.

Орєхова О.В. Сучасний стан умов праці в металургійному виробництві України. Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science», 2016. № 10(6). С.34-39.

Геврик Є.О. Охорона праці: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. 280с.

Філософські та соціальні аспекти охорони праці у металургійній галузі промисловості / В.К.Тарасов, В.І.Іванов, В.Р.Румянцев, В.Г.Рижков. Гуманітарний вісник ЗДІА, 2015. № 60. С.246-253.
Copyright (c) 2019 K. V. Belokon, O. O. Troicka, V. G. Ryzhkov

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389