DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.30

АНАЛІЗ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕК ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ ПУНКТІВ

V. O. Makhovskiy, O. A. Kryukovska

Анотація


До аварій на промислових та інших об’єктах призводить відмова – подія, яка полягає в порушенні працездатного стану обладнання, об’єкта. До однієї й тієї ж аварійної ситуації можуть призвести різні види відмов, і одна й та ж відмова може призвести до різних аварійних ситуацій. В свою чергу аварійна ситуація – це поєднання умов чи обставин, поява яких може призвести до виникнення факторів ризику – причин, рушійних сил, що призводять до негативного впливу на різні реципієнти. Кожна ситуація може призвести як до одного фактора ризику, так і до декількох відразу, які, в свою чергу, можуть призводити до виникнення одного чи декількох видів ризику в залежності від характеру завданої шкоди.

Причина аварійної ситуації – відмова (накопичення одиничних відмов), ініціююча подію – розвиток аварії. Оцінка сучасних хімічних виробництв дають показник достовірності аварії 10-3, тобто великі потенціальні технічні можливості для управління ризиком до стану фактичної надійності об’єктів та оснащення їх засобами контролю, діагностики і аварійного захисту.

У статті досліджено причини пожеж і вибухів, які можуть статися на газонаповнювальних пунктах під час прийому зрідженого газу в підземні резервуари, зберігання в резервуарах, заправки балонів та паливних баків автомобілів з резервуарів і зберігання балонів. Установлено, що частими причинами аварійних ситуацій є: відкритий вогонь, іскри, розряди статичної електрики, грозові розряди, самозаймання. Проведено розрахунки зон ураження ударною хвилею, пожежею протоки та вогненною кулею, величини індивідуальних ризиків для різних типів аварій. Виявлено найбільш значимий фактор при аварії. Проаналізовано наслідки аварій, наведено рекомендації по використанню отриманих результатів на практиці.

Ключові слова


газонаповнювальний пункт; аварійна ситуація; аварія; рівень ризику; ураження

Повний текст:

PDF

Посилання


Методика визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.12.2002. № 637. URL: http://uainfo.biz/legal/basene/ua-cmelgt/index.htm (дата звернення: 12.10.2018).

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. [Чинний від 15.06.2016]. Київ, 2016. 31 с. (Інформація та документація).

Дранишников Л.В., Найверт А.В. Оценка риска возникновения аварии. Проблеми математичного моделювання: тези доп. міждерж. наук.-метод. конф., м. Дніпродзержинськ, 26-28 травня 2004 р. Дніпродзержинськ, 2004. – С.56-57.

Енергоекологічна безпека нафтогазових об'єктів / Р.М.Говдяк та ін. Івано-Франківськ: Вид-во «Лілея НВ», 2007. – 556с.
Copyright (c) 2019 V. O. Makhovskiy, O. A. Kryukovska

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389