DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.25

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПРИ ДОДАВАННІ ДО РАЦІОНУ КОРМОВОГО АНТИБІОТИКУ «ОКСИТЕТРАЦИКЛІН»

A. S. Anatsky, B. V. Zadorogniy, Y. V. Semerak

Анотація


На базі промислового агровиробництва ПрАТ «Оріль-Лідер» (с. Єлизаветівка, Дніпропетровська область) виконано експериментальні дослідження з вирощування курчат-бройлерів з додаванням до раціону кормового антибіотику «Окситетрациклін», який за відомими літературними даними прискорює період вирощування птиці до заданої ваги та містить у своєму складі комплекс вітамінів і ферментів, що чинять на організм курчат імунозміцнюючий ефект.

Для проведення досліджень сформовано чотири групи курчат-бройлерів. Всі групи отримували стандартний раціон годування, до якого додавали в групах І, ІІ і ІІІ відповідно 2, 4, 6 мг «Окситетрацикліну» на 1 кг ваги птиці. Птахи контрольної групи не отримували антибіотик. В період вирощування птахів здійснювали щоденний візуальний контроль стану курчат, визначали наявність або відсутність зменшення поголів’я, визначали масу та приріст ваги курчат. Перед забоєм бройлерів (52 доби) відбирали зразки крові для біохімічного аналізу на вміст ключових ферментів обміну речовин курчат.

У результаті виконаних досліджень встановлено, що введення в раціон курчат кормового антибіотику «Окситетрациклін» у кількості 4 мг/кг ваги позитивно впливає на вагові показники і життєздатність курчат-бройлерів (приріст ваги становив 3090 г – найбільший показник серед досліджуваних груп) та не впливає на зміну вмісту ферментів білкового, вуглеводневого та енергетичного обміну речовин організму курчат. Зокрема, вміст аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, альфа-амілази, білірубіну та креатиніну знаходиться в межах допустимого діапазону і не представляє небезпеку для фізіологічного стану курчат і якості продукції після забою.

Отримані результати досліджень дозволяють рекомендувати застосування «Окситетрацикліну» в практиці вирощування курчат-бройлерів в якості препарату широкого спектру дії.

Ключові слова


бройлер; антибіотик; вага; годівля; імунітет

Повний текст:

PDF

Посилання


ЕгоровH.C. Основы учения об антибиотиках: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГУ; Наука, 2004. 528с. (Классический университетский учебник).

Современные лекарственные препараты: полное практическое руководство. Москва, 2000. 600с.

Солнышкина Т.В. Стороженко С.М. Грузина В.Д. Чумакова Л.К. Андреева В.П. Штамм streptomyces rimosus sobin, finlay and kane – продуцент окситетрациклина.

Стецюк О.У., Андреева И.В., Колосов А.В., Козлов Р.С. Безопасность и переносимость антибиотиков в амбулаторной практике. Клиническая Микробиология и Анти-микробная Химиотерапия, 2011. Т. 13, № 1. С.67-84.
Copyright (c) 2019 A. S. Anatsky, B. V. Zadorogniy, Y. V. Semerak

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389