DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.32

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОРИСТУВАЧА ПК

O. O. Zhulkovskyi, E. E. Kozlov, I. I. Zhulkovska, A. I. Trykilo

Анотація


Одним з практико-оріентованих напрямків психофізіології є діагностика, вимір і корекція функціональних станів людини, оцінка витрачання резервів, що важливо для збереження здоров’я і професійного довголіття працівників. Нові підхіди для визначення ймовірності виникнення негативних функціональних станів людини в даний час набувають поширення в різних сферах професійної діяльності.

У наукових публікаціях представлені результати досліджень психофізіологічного стану людини, які засновані на ідеї, що дані варіаційної хронорефлексометрії (статистичного аналізу часу простої зорово-моторної реакції) є інтегральним показником працездатності людини.

Проблема автоматизованого моніторингу оцінки рівня функціональних станів і визначення працездатності фахівців в різних сферах людської діяльності, що піддаються високим психоемоційним та фізичним навантаженням, є актуальною і потребує свого вирішення.

У роботі вирішено наступні задачі: розроблено алгоритм застосування методики експрес-діагностики сенсомоторної реакції індивіда (швидкості реакції на зовнішній зоровий подразник) при розробці програмного забезпечення для автоматизованої оцінки й аналізу психофізіологічного стану користувача ПК; розроблено оригінальний дизайн програмного веб-додатку, враховуючи сучасні тенденції та високоефективні технології розробки програмного забезпечення; забезпечено функціональність застосованої методики оцінки й аналізу психофізіологічного стану людини в межах розробленого програмного забезпечення; розроблено зручні інструменти для керування додатком.

Застосована у веб-додатку методика експрес-діагностики дозволяє оцінити та спрогнозувати на майбутнє функціональний стан і працездатність людини, з великою точністю виявляти зміни в центральній нервовій системі після прийому алкоголю та інших збуджуючих засобів, а також при симуляції захворювань.

Ключові слова


психофізіологічний стан; експрес-діагностика; користувач ПК; програмне забезпечення; веб-додаток

Повний текст:

PDF

Посилання


Концептуальные подходы к оценке функционального состояния специалистов в процессе их профессиональной деятельности / Н.Б.Маслов, И.А.Блощинский, Е.А.Галушкина, Д.Ю.Рогованов. Экология человека, 2012. №4. С.16-24.

Оценка и прогнозирование функционального состояния организма и работоспособности на период длительного рабочего цикла / В.Н.Сысоев, И.А.Юрченко, И.Ю.Козлова, А.А.Корнилова. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях, 2010. №1. С.34-39.

Севрюкова Г.А., Коновалова Г.М. Функциональное состояние и регуляторно-адаптивные возможности организма человека. Волгоград: ВолгГТУ, 2015. 104с.

Бухтияров И.В., Матюхин В.В. Физиология труда: теоретические и научно-практические аспекты современности. Рос. физиол. журн. им. И.М Сеченова, 2014. Т.100. №10. С.1118-1129.

Байгужин П.А. Оптимизация оценки показателей сенсомоторной реакции – предикторов функционального состояния центральной нервной системы. Соврем. проблемы науки и образования, 2011. №6. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5204.

Антипова Е.И., Шибкова Д.З. Оценка психофизиологического состояния и характеристика качества жизни специалистов по социальной работе. Человек. Спорт. Медицина, 2017. Т.17, №2. С.30-39.

Кальниш В.В., Ена А.М. Современное состояние профессионального психофизиологического отбора в Украине. Медицина труда и промышленная экология, 2006. №3. С.12-17.
Copyright (c) 2019 O. O. Zhulkovskyi, E. E. Kozlov, I. I. Zhulkovska, A. I. Trykilo

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389