DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.8

ОЦІНКА ЗНОШУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ КОНІЧНИХ ТРИБОСИСТЕМ, ЩО СПОЛУЧАЮТЬСЯ

G. I. Kamel, P. S. Ivchenko, M. I. Nosenko, D. P. Chasov, L. V. Belozub

Анотація


У процесі роботи досліджено роторні живильники, які безупинно протягом року подавали тріску у варильний казан лужним розчином при температурі 160°С і тиску 1,2 МПа. При цьому під тиском гідро-абразивного потоку лугу відбувається зношування і збільшення зазору в живильнику, що унеможливлює роботу автоматизованої транспортної системи. Для зменшення зазору в живильнику використовується механізм присадки ротора, що дозволяє безупинно протягом року компенсувати зазори, що утворилися при зношуванні.У процесі експлуатації під дією лужного гідроабразивного середовища відбувається збільшення зазору між обертовим ротором і корпусом, що супроводжується підвищеним протіканням лугу через живильник і припиненням завантаження варильного котла тріскою. Для компенсації зазору передбачений спеціальний механізм присадки, за допомогою якого при переміщенні ротора в осьовому напрямку вглиб конічного корпусу на 1-2 мм відбувається зменшення зазору на 25-50 мкм.

Отримано математичні залежності для визначення сумарного зношування деталей, що сполучаються, величини кутів конусності і ухилів сполучень. Для автоматизації технологічних процесів доцільно використовувати у вузлах тертя конічні поверхні, що сполучаються, які забезпечують на протязі тривалого часу циклічну компенсацію зазору, що утворився в результаті зношування. Кути конусності і ухилів на поверхнях, що сполучаються, зберігаються постійними як на обертовій деталі, так і нерухливій. Кути конусності і ухилів на поверхнях, що сполучаються, які вийшли зі сполучення, змінюються від початкових значень. Сумарна величина зношування ротора і корпусу, що йде на компенсацію зношування у вузлах тертя, залежить від вихідної конусності та величини осьового переміщення однієї з деталей. Отримано математичні залежності для визначення: сумарного зношування  деталей, що сполучаються, величини кутів конусності і ухилів сполучень.


Ключові слова


конічні трибосистеми; варильний котел; целюлоза; насос; тріска; зношування; компенсація зношування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Костецкий Б.Н., Носовский Н.П., Бершадский Л.Н. Надежность и долговечность машин. К.: Техніка, 1975, 408с.

Нечаев Г.И., Камель Г.И. Повышение надежности и продуктивности загрузочных устройств непрерывной варки целлюлозы и полуцеллюлозы: монография. Луганск: Восточно-укр. нац. ун-т им. В.Даля, 2005. 392с.

Камель Г.И. Роторные питатели установок непрерывной варки целлюлозы: монография. М.: Лесная промышленность,1987. 160с.
Copyright (c) 2019 G. I. Kamel, P. S. Ivchenko, M. I. Nosenko, D. P. Chasov, L. V. Belozub

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389