DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.31

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ РИЗИКУ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ПРОФІЛАКТИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

K. V. Belokon, V. G. Ryzhkov, Ye. A. Manidina, O. O. Troicka, N. V. Berenda

Анотація


У статті поставлено задачу проаналізувати електротравматизм на металургійних підприємствах України на основі побудови „дерева відмов”. Однією з причин вибору саме ураження від дії електроструму є його висока небезпечність – частка електротравм із смертельними наслідками у загальному виробничому травматизмі сягає 40%.

Дерево відмов є графічною моделлю різних паралельних і послідовних сполучень відмов (події, пов’язані з виходом з ладу елементів системи, помилками персоналу, неготовністю устаткування), що призводять до реалізації заздалегідь визначеної небажаної події, у даному випадку – ураженню струмом. Побудова дерева відмов дозволяє розрахувати імовірність відмови системи, знайти найбільш небезпечні базові події та їх комбінації.

Складено дерево відмов для випадку ураження людини електричним струмом на металургійному підприємстві. Знайдено мінімальні перетини, тобто низки базисних подій, які обумовлюють настання верхньої (небажаної) події – ураження струмом. Розраховано ймовірність мінімальних перетинів. На основі показників значимості за Бірнбаумом і за Фусселлом-Веселі визначено базисні події, що здійснюють найбільший внесок у ризик ураження струмом. Перша група подій стосується дотику до відкритих струмоведучих частин, друга – дотику до неструмоведучих частин, що випадково опинилися під напругою. Разом ці два перетини дають 65% внеску у загальний ризик. Визначальними базисними подіями, що здійснюють найбільший внесок у ризик, є помилкове подання напруги та неспрацьовування чи відсутність захисту – заземлення, занулення, відключення. Ці базисні події дуже небезпечні – вони з високою імовірністю ведуть до ураження струмом.

Для зниження небезпеки поразки струмом необхідно унеможливити помилкове подання напруги або звести цю можливість до мінімуму. Шляхи реалізації – посилення нагляду за виконанням робіт на струмоведучих частинах, за дотриманням системи нарядів-допусків, за проведенням інструктажів. Як технічний захід застосовується блокування апаратів вмикання струму під час проведення ремонтних робіт. Може бути рекомендовано застосування устроїв захисного відключення, що залежно від схеми мережі та конкретної ситуації реагують на потенціал корпусу, струм замикання на землю, напругу чи струм нульової послідовності, оперативний струм тощо.

Ключові слова


дерево відмов; електротравматизм; імовірність; мінімальний перетин; показники значимості

Повний текст:

PDF

Посилання


Итоги-2017. Травматизм на производстве. URL: https://www.2000.ua/spectemy/itogi-2017/itogi-2017_-travmatizm-na-proizvodstve.htm. (дата доступу листопад 2018).

Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування об’єктів підвищеної небезпеки: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.12.2012 р. № 637. К.: Основа, 2003. 25с.

Бєгун В.В., Науменко І.М. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки). К.: МОНУ, МНС, 2004. 328с.

Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М.: Энергоиздат, 1984. 448с.

Оперативные данные о состоянии производственного травматизма за 2014 г. по сравнению с 2013 г. Охрана труда. 2015. №2. С.38.

Оперативные данные о состоянии производственного травматизма за 2016 г. по сравнению с 2015 г. Охрана труда. 2017. №2. С.38.

Бацеливич И.Э., Сидоров И.Ф. Анализ влияния переходных процессов на исход травм. Машины и механизмы горных работ, 1988. № 3. С. 13-15.

Глазенап М.С., Манойлов В.Е. Методика исследования электротравм. Тентер – Фрунзе: Изд-во АН Кирг. ССР, 1980. 62 с.
Copyright (c) 2019 K. V. Belokon, V. G. Ryzhkov, Ye. A. Manidina, O. O. Troicka, N. V. Berenda

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389