DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.19

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ СВИНЦЕВО-ОЛОВ’ЯНИХ АКУМУЛЯТОРІВ З ПОВЕРНЕННЯМ В СФЕРУ ВИРОБНИЦТВА ЇХ КОМПОНЕНТІВ

A. V. Protsenko, V. M. Gulyaev, N. A. Oliynyk, K. A. Musiienko

Анотація


Розглянуто сучасний стан відходів відпрацьованих хімічних джерел струму та способи їх утилізації. Наведено результати досліджень з реагентної гідрохімічної переробки відпрацьованих сірчанокислотних свинцево-олов’яних акумуляторів (СОА), які можуть становити інтерес для електротехнічної та металургійної промисловості.

Спосіб переробки засновано на різному відношенні свинцю, олова і їх з’єднань до кислот, лугів і комплексоутворенню.

Розглянуто етапи і хімізм процесу переробки відпрацьованих СОА. Розроблено та запропоновано блок-схему і апаратурно-технологічну схему технології переробки СОА, а також технологічну схему рекуперації пластмасового корпусу СОА.

Розроблений спосіб переробки СОА є простим, недорогим, доступним, не вимагає складного обладнання, характеризується відсутністю відходів, екологічно безпечним для працюючого персоналу і навколишнього середовища, енерго- ресурсозберігаючим і не вимагає високих температур. При цьому залишковий вміст свинцю, олова та їх з’єднань не перевищує екологічних стандартів.

Запропонований спосіб утилізації відпрацьованих СОА дозволяє повернути вдруге в сферу виробництва їх компоненти у вигляді товарних продуктів: свинець і олово – для електротехнічної промисловості, сполуки свинцю та олова – для виробництва хімічних джерел струму, пластмасу (поліпропілен) – для хімічної та електротехнічної промисловості, знесолену воду –для технічних цілей.


Ключові слова


свинець; олово; свинцево-олов’яний; акумулятор; реагентна технологія; утилізація; екологія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Проценко А.В., Гуляев В.М. Реагентная технология извлечения металлокомпонентов из отработанных первичных источников тока. Экология ЦЧО РФ. 2011. № 1. С.39-45.

Справочкин по электрохимии / под ред. д.т.н., проф. Л.М.Сухотина. М.: Химия, 1981. 488с.

Тарасова В.В., Малєновський В.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище. К.: Центр учбової літератури, 2007. 274с.

Аналитическая химия. Химические методы анализа / под ред. О.М.Петрухина. М.: Химия, 1992. 400с.
Copyright (c) 2019 A. V. Protsenko, V. M. Gulyaev, N. A. Oliynyk, K. A. Musiienko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389