DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.12

ОТРИМАННЯ БОРОВАНИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ САМОРОЗПОВСЮДЖУВАЛЬНОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ АВТОМОБІЛІВ

B. P. Sereda, D. B. Sereda, I. O. Babko, I. E. Zima, I. V. Belozor

Анотація


У статті наведено результати отримання захисних покриттів в умовах СВС. Встановлено, що основними критеріями при визначенні оптимальних технологічних параметрів одержання захисних покриттів в режимі теплового самозаймання є товщина дифузійного шару (h, мкм), розподіл концентрації дифузійного елемента по товщині шару, фазовий склад і властивості шару (жаростійкість, адгезійна міцність, корозійна стійкість, зносостійкість). Будова поверхневих шарів істотно залежить від складу насичуючої суміші, вибору режиму нанесення покриттів, температури і тривалості процесу. Основними технологічними параметрами, що впливають на процеси формування покриттів в режимі теплового самозаймання, є: температура займання (t*, ºC), максимальна температура процесу (tм, ºC), температура ізотермічної витримки (t, ºC), час ізотермічної витримки (τ, хв.) і темп нагріву (v, C/хв.). Після проведення борохромоалітування шар має характерну голчату будову. Голки боридів утворюють суцільний шар боридів з включеннями алюмінію. Мікроструктури борохромоалітованного покриття для різних часів витримки мають  наступні фази (Fe, Cr, Al)2B, під якими знаходиться α-твердий розчин Cr, Al та B в залізі. Проведені випробування на дослідно-промисловій установці, яка складається з наступних основних функціональних систем: реакційного обладнання, газопостачання, контролю і регулювання технологічними параметрами. Досліджено кінетику формування борохромоалітованих покриттів при температурі процесу 1050 ºC за 60 хвилин. Отримано борохромоалітовані покриття товщиною 45—80 мкм з мікротвердістю 15—17 ·103 МПа. В результаті проведення дослідження на машині тертя СМТ-1 за 5 годин експерименту встановлено, що зразки з різним типом покриття мають знос 155-175·10-4 г/м2.

Ключові слова


саморозповсюджувальний високотемпературний синтез; бор; покриття; жаростійкість; зносостійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Середа Б.П., Калініна Н.Є., Кругляк І.В. Поверхневе зміцнення матеріалів: монографія. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2004. 230с.

Середа Д.Б., Середа Б.П., Палехова И.В. Применение процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для поверхностного упрочнения конструкционных сталей титаном и бором. Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении: научный журнал. ЗНТУ: Запорожье, 2015. № 1. С.38-42.

Sereda D., Sereda B. Advanced Chromoaluminizing Coatings for Wear and Heat-resistance on Composite Materials under SHS. Material science and technology - 2015. Columbus, OH,USA. 1821p. P.229-232.

Sereda D., Sereda B. Aluminized Multifunctional Coating on Steel in SHS Condition. Material science and technology - 2014. Pittsburgh. Pennsylvania USA. 2224p. P.482-486.

Sereda D., Sereda B. Obtaining of Boride Coatings under SHS Conditions for Car Parts. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA, 2016. 1339p.

P.945-948.

Середа Б.П., Палехова И.В. Получение многокомпонентных защитных покрытий методом газотранспортной СВС-технологии. Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении: научный журнал. Запорожье: ЗНТУ, 2016. № 2. С.66-74.

Sereda D., Sereda B. Kinetiks formation of aluminized multifunctional coating on steel in SHS condition. Material science and technology - 2011. Conference and Exhibition. Сolumbus,Ohio USA, 2011. 1741p. P.1667-1671.

Середа Д.Б. Алитирование сталей в условиях СВС. 10-я Всероссийская с международным участием школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых: сб. тезисов. Черноголовка: ИСМАН, 2012. 182с. С.55-58.

Середа Б.П. Металознавство та термічна обробка чорних та кольорових металів: навч.-метод. посіб. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2007. 300с.

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: Машиностроение, 1980. 493с.

Гаркунов Д.Н. Триботехника. М.: Машиностроение, 1989. 328с.

Кришталл М.А. Механизм диффузии в железных сплавах. М.: Металлургия, 1972. 400с.

Sereda D., Sereda B. Obtaining of Boride Coatings under SHS Conditions for Car Parts. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA, 2016. 1339p. P.945-948.

Sereda D., Sereda B. Development of Protective Coatings Formulations Based on Boron for Units Operating at High Temperatures in Metallurgy. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA, 2016. 1339p. P.931-934.

Sereda D., Sereda B. Corrosion Resistance and Mechanical Properties Zinc Coating Sheet Steels, Received in Conditions of Self-propagating High Temperature Synthesis. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA, 2016. 1339p. P.825-829.

Sereda D., Sereda B. Increased Strength Multi-phase Steels as a Result of Heat Treatment of Automobile Wheels. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA, 2016. 1339p. P.1055-1060.

Sereda D., Sereda B. Advanced Chromoaluminizing Coatings for Wear and Heat-resistance on Composite Materials under SHS. Material science and technology - 2015. Columbus, OH, USA, 2015. 1821p. P.229-232.
Copyright (c) 2019 B. P. Sereda, D. B. Sereda, I. O. Babko, I. E. Zima, I. V. Belozor

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389