DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.24

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИМБІОЗУ МІКРООРГАНІЗМІВ

I. M. Kornienko, O. Yu. Filimonenko, O. A. Kryukovska, O. O. Sytnik

Анотація


Актуальність роботи полягає у вирішенні питання щодо ефективності переробки та подальшої утилізації органічних сільськогосподарських відходів, які на жаль, не переробляються сучасними біотехнологічними методами, використання яких дозволило б отримати широкий асортимент біо-органічних добрив для сільськогосподарських потреб. Розроблено рецептуру
біопрепарату на основі комплексу мікроорганізмів: Rhodopseudomonaspalustris, Saccharomycescerevisiae, Lactococcuslactis, Trichodermaasperellum, Bacillussubtilis задля біодеградації рослинних відходів буряка, картоплі та моркви. Поставлену проблему - накопичення органічних відходів - можливо вирішити за рахунок проведення їх біодеградації комплексним препаратом, виготовленого на основі покращеної рецептури. Експериментами доведено ефективність зростання сільськогосподарських культур під впливом отриманого біодобрива на основі розробленої технології. Комплекс культур, представлених в  рекомендованій рецептурі, забезпечить  біосинтез біогенних елементів в результаті біодеградації відходів моркви, картоплі та буряку. Вибір зазначених відходів є обґрунтованим, виходячи з аналізу результатів  експериментальних досліджень. Розроблено технологічні параметри процесу біодеградації рослинних відходів. Експериментами доведено можливість використання відходів буряку, картоплі та моркви в практиці отримання біодобрив збагачених біогенними елементами з нормованим вмістом хлоридів, сульфатів та сухого залишку. Видно, що масова частка біогенних елементів в процесі біодеградаці відходів значно збільшується. Найбільше зростання масової частки азоту відбуваєтьсяу зброджених відходах буряку, що відповідає фізико-хімічним нормам біоорганічних добрив і дає можливість використання цього збродженого відходу у якості самостійного  біодобрива. Усі інші показники зразків відповідають нормам загальних вимог щодо вмісту біогенних елементів  і рекомендуються  в практиці використання разом з іншими мікробіологічними добривами для збільшенння ефекту від використання.

Ключові слова


біотехнологічні методи; біогенні елементи; рослинні відходи; мікроорганізми; добрива

Повний текст:

PDF

Посилання


Биопрепарат из эффективных микроорганизмов для деградации органических отходов: пат. 2347808 Российская Федерация: МПК7 С 12 N 1/20, А 01 N 63/00.

№ 2007129820/13; заявл. 06.08.07; опубл. 27.02.09, Бюл. № 17. 13с.

Способ загрузки реактора термической переработки отходов: пат. 2426031 Российская Федерация: МПК F 23 G 5/44. № 2009143117/03; заявл. 24.11.09; опубл. 10.08.11, Бюл. № 22. 10с.

Бактеризированное удобрение: пат. 2465256 Российская Федерация: МПК7 С05 Б11/08. № 2010144233/13; заявл. 28.10.10; опубл. 27.10.12, Бюл. № 30. 9 с.

Способ переработки органических отходов: пат. 2467989 Российская Федерация: МПК7 С 05 F 11/08. № 2011107180/13; заявл. 28.02.11; опубл. 27.11.12, Бюл. № 21. 14с.

Способ повышения плодородия почв: пат. 2486736 Российская Федерация: МПК7 А61 К 31/42, А 61 К 9/48, А 61 Р 31/06. № 2003127903/15; заявл. 18.09.03; опубл. 20.03.05, Бюл. № 8. 6с.

Перспективы комплексной переработки возобновимых ресурсов / С.Г.Мухачев и др. Вестник Казанского технологического университета, 2003. № 2. С.423-429.

Пляцук Л.Д., Вакал С.В., Андриенко Н.И. Методы переработки природных фосфатов. Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки, 2006. № 5 (89). С.108-115.

Прищепина Г.А. Технология хранения и переработки продукции растениеводства с основами стандартизации. Картофель, плоды и овощи: учебное пособ. Барнаул: АГАУ, 2007. 60 с.

Прутенская Е.А. Микробиологическая конверсия растительных отходов в гуминовые вещества: дис...канд. биол. наук: 03.00.07. Тверь, 2008. 146с.
Copyright (c) 2019 I. M. Kornienko, O. Yu. Filimonenko, O. A. Kryukovska, O. O. Sytnik

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389