DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.11

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПРАЦЮЮЧИХ В УМОВАХ СУЛЬФАТНИХ РОЗЧИНІВ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, A. S. Gaydaenko, S. V. Nesterenko, L. P. Bannikov, D. B. Sereda

Анотація


У статті наведено результати дослідження корозійної стійкості аустенітних і аустенітно-феритних сталей в середовищах сульфатного відділення ПАТ «Запоріжкокс». Нині в коксохімічній промисловості найбільш гострою є проблема захисту від корозії зварних з’єднань в апаратурі сульфатних відділень. Агресивним середовищем сульфатних відділень є маткові розчини, до складу яких входять: сірчана кислота, сульфат амонію, хлориди, , HCN. У матковому розчині при кислотності 3-6% є присутніми наступні іони, г/л: сульфати–400-450; хлориди–0,2-2,8; ціаніди – 0,065-0,16; роданід – 0,1-1,2; загальне залізо , – 0,002-0,05; піридинові підстави – 10-20. Наявність в робочих розчинах сульфатного відділення піридинових підстав дещо знижує агресивність розчинів. Проте при концентрації їх 10-20 г/л в 6-10% Н2SO4 при 60°С захисна дія їх не перевищує 50-60%. За даними дослідників вміст в технологічних розчинах мінеральних солей і  в коксовому газі при прак-тично повній відсутності О2 утрудняє утворення захисних пасивних плівок на поверхні хромонікелевих сталей, що призводить до протікання локальних видів корозійних руйнувань (виразки і пітинга). Крім того, протікання корозійних процесів стимулює підвищена температура і швидкість руху розчинів.

Встановлено, що корозійна стійкість матеріалів залежить від кислотності маткового розчину і при поданні міцної сірчаної кислоти в цих зонах необхідно використати футеровані матеріали, емальовані труби або сталі типу сплаву 943 (0Х23Н28М3Д3Т), здатні витримувати підвищену кислотність (10-15%) маткового розчину. Найбільшу корозійну стійкість в середовищах сульфатного відділення проявляє нержавіюча аустенітна сталь Avesta 254 SMO, що містить трохи більше ніж 6% молібдену (Мо) – (АКС 254 SMO (X20Н18AM6D).

Ключові слова


корозія; сталь; кокс; сірчана кислота; сульфат амонію; хлорид

Повний текст:

PDF

Посилання


Середа Б.П., Калініна Н.Є., Кругляк І.В. Поверхневе зміцнення матеріалів: монографія. Запоріжжя: ЗДІА, 2004. 230с.

О прогнозировании времени жизни антикоррозионных покрытий по стали Ст3 / Е.В.Горохов и др. Защита металлов. 1994. Т.30, № 2. С.191-195.

Руководство по коксованию / под ред. О.Гросскинского. М.: Металлургия Том 2, перевод с немецкого. С.523-530.

Химия синтетических красителей / под ред. К.Венкатарамана, перевод с английского. Л.: Химия, 1974. Том 3. С.1726-1727.

Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. М.: Металлургия, 1976. 472с.

Об улучшении качества металлоконструкций, деталей и инструментальных материалов в условиях коксохимического производства (Сообщение 1) / Алимов В.И. и др. Кокс и химия, 2001. № 5. С.38-41.

Об улучшении качества металлоконструкций, деталей и инструментальных материалов в условиях коксохимического производства (Сообщение 2) / Алимов В.И. и др. Кокс и химия, 2002. № 4. С.35-38.

Тилкин Н.А. Повышение долговечности деталей металлургического оборудования. М.: Металлургия, 1971. 608с.

Комолов В.Г., Макаров Г.Н. Новые машины и оборудование для производства кокса. М.: Металлургия, 1987. 144с.

Степина А.И. Повышение надежности оборудования металлургического, горнорудного и коксохимического производства путем внедрения экономнолегированных износостойких и жаростойких сплавов. Бюлл. «Черная металлургия», 1990. №3. С.2-17.

Кац Л.Н. О перспективных направлениях развития сталеплавильного производства. Сталь, 1992. №11. С.32-34.

Алимов В.И., Молчанов В.Б., Писклова М.Э. Упрочнение деталей для средств малой механизации с деформационного нагрева Бюлл. «Черная металлургия», 1990. №10. С.64-65.

Sereda D., Sereda B. Aluminized Multifunctional Coating on Steel in SHS Condition. Material science and technology - 2014. Pittsburgh. Pennsylvania USA. 2224p. P.482-486.

Sereda D., Sereda B. The Research of Influence Alloying Elements on Processes Structure Formation in Stamp Steel. Material science and technology - 2014. Conference and Exhibition.Pittsburgh.Pennsylvania USA. 2224p. P.296-272. – SCOPUS.

Sereda D., Sereda B. Measurement and modeling of the stress-strain state of the surface of the band at the caliber rolling by deformation. Material science and technology - 2014. Conference and Exhibition.Pittsburgh.Pennsylvania USA. 2224p. P.2047-2050.

Sereda D., Sereda B. Obtaining of Boride Coatings under SHS Conditions for Car Parts. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA 2016-1339p. P.945-948.

Sereda D., Sereda B. Development of Protective Coatings Formulations Based on Boron for Units Operating at High Temperatures in Metallurgy. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA 2016-1339p. P.931-934. SCOPUS.

Sereda D., Sereda B. Corrosion Resistance and Mechanical Properties Zinc Coating Sheet Steels, Received in Conditions of Self-propagating High Temperature Synthesis. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA 2016-1339p. P.825-829. SCOPUS.

Sereda D., Sereda B. Increased Strength Multi-phase Steels as a Result of Heat Treatment of Automobile Wheels. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA 2016-1339p. P.1055-1060. SCOPUS.

Sereda D., Sereda B. Advanced Chromoaluminizing Coatings for Wear and Heat-resistance on Composite Materials under SHS. Material science and technology - 2015. Columbus, OH,USA. 1821p. P.229-232. SCOPUS.

Sereda D., Sereda B. Modeling deformation in material processing and laws of phasic by SHS pressing intermetallics alloys. Material science and technology - 2015. Conference and Exhibition. Columbus. Ohio, USA. 1827p. P.611-617. SCOPUS.

Sereda D., Sereda B. Investigation of corrosion and oxidation of γ-TIAL alloys obtained in self propagating high temperature syntheses. Material science and technology - 2015. Conference and Exhibition. Columbus. Ohio, USA. 1827p. P.1249-1255. SCOPUS.
Copyright (c) 2019 B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, A. S. Gaydaenko, S. V. Nesterenko, L. P. Bannikov, D. B. Sereda

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389