DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.23

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПЕРЦЮ ТА РІПАКА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІООРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, A. T. Lashkova, O. S. Kryvonos, Y. O. Lukovkina

Анотація


Місто Кам’янське належить до одного із промислових регіонів України. Весь ґрунт на території місця забруднений сполуками металів, цементним пилом та хімічними речовинами. Тому полягає необхідність застосування бактеріального препарату «Альбобактерин» для сільськогосподарських потреб України задля збагачення ґрунтів біогенними елементами, особливо фосфорними сполуками.

«Альбобактерин» – біопрепарат, що застосовується для бактеризації насіння ріпака ярого та озимого з метою покрашення фосфорного живлення рослин, захисту від фітопатогенних грибів та підвищення продуктивності.

Характер біологічної дії препарату. Механізм дії препарату пов’язаний із властивістю бактерій Achromobacteralbum1122 продукувати органічні кислоти та фермент фосфатазу, що забезпечує розчинення важкорозчинних мінеральних і органічних фосфатів ґрунту, внаслідок чого рослини в процесі свого розвитку одержують додаткове живлення фосфором із ґрунтових резервів, а також продукувати стимулятори росту рослин та вітаміни групи В. Бактерії A.album.1122 резистентні до ряду пестицидів, які застосовуються у технологіях вирощування ріпака.

Таким чином, для вирощування ріпака «Альбобактерин» ефективніший від мінерального добрива на 7%. Для вирощування перцю «Альбобактерин» ефективніший від мінерального добрива на 46%.

За результатами якісних показників ґрунтів м. Кам’янського визначено низьку ефективність їх самовідновлення, яка напряму впливає на врожайність сільськогосподарських культур. Виходячи з експериментальних даних, необхідним є використання додаткового джерела біогенних елементів, які містяться в рекомендованих видах добрив.

Ключові слова


ґрунти; біопрепарат; мінеральне добриво; фосфати; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Агрохімічний аналіз. Практикум: навч. посіб. / М.М.Городній, В.А.Тобілевич, А.Г.Сердюк, В.П.Каленський; за ред. М.М.Городнього. К.: Вища школа, 1995. 319с.

Кидин В.В., Торшин С.П. Агрохимия: учебник. М.: Проспект,2016. 608с.

Методические указания по санитарно‐микробиологическому исследованию почвы. Утверждено зам. Главного государственного санитарного врача СССР 4 августа 1976 г. N 1446-76. http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_8927.htm.

Смирнов П.М., Муравин Э.А. Агрохимия: учебник. 2-е изд., перераб и доп. М.: Колос, 1984. 304с.

Физиология растений: учебник для студ. вузов / Н.Д.Алехина и др.; под ред. И.П.Ермакова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 640с.

Аналітична хімія: навч.-метод. посіб. для студентів університетів напряму підготовки «Хімія» / Шевряков М.В., Повстяний М.В., Яковенко Б.В., Попович Т.А. Херсон: Айлант, 2011. 404с.

Добрива [Електронний ресурс]. – Доступний з: https://uk.wikipedia.org/wiki/Добрива.

Забруднення ґрунтів підприємствами будівельного комплексу [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://oadk.at.ua/load/ehkologija/litosfera_zagrjaznenie/zabrudnennja_runtiv_pidpriemstvami_budivelnogo_kompleksu/102-1-0-2633.
Copyright (c) 2019 I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, A. T. Lashkova, O. S. Kryvonos, Y. O. Lukovkina

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389