DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.10

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТРИЦІ ВИХРОСТРУМОВИХ ДАТЧИКІВ

Yu. A. Gasilo, R. Ya. Romaniuk, O. A. Kriukovska

Анотація


Стаття присвячена аналізу вихрострумового методу контролю якості зварних конструкцій з використанням матриці датчиків, сучасних приладів на її основі та визначенню перспектив розвитку даного методу в дефектоскопії.

Основними завданнями при застосуванні вихрострумового методу є: контроль якості металів і сплавів, напівпровідників, електропровідних прутків, пластин, листів, дроту; контроль дефектів зварювання, проведення планових інспекцій зварних конструкцій; діагностика стану труб, арматур, залізничних рейок, елементів підшипників, кріпильних деталей і багатьох інших промислових виробів.

Метод контролю з використанням матриці вихрострумових датчиків заснований на електронному управлінні і зчитуванні інформації з кількох вихрострумових датчиків, розташованих у вигляді матриці на об'єкті контролю (лінійне сканування). Матриця вихрострумових датчиків може бути оптимізованою для кожного конкретного випадку шляхом зміни взаємного розташування окремих датчиків і форми всієї матриці.

Переваги контролю вихрострумовими матрицями полягають у наступному: істотно скорочується час проведення контролю, охоплюється більша площа за один прохід, спрощується конструкція механічних і автоматизованих систем сканування, результати контролю заданої області надаються в режимі реального часу, спрощується інтерпретація даних, підвищується надійність і достовірність контролю.

Найбільш розповсюдженим застосуванням вихрострумового контролю з матричними перетворювачами є пошук і картографування стрес-корозійних уражень у металі. Розвиток даного типу дефектів вкрай важко виявляється традиційними методами, однак саме вони є причиною численних аварій на магістральних газопроводах в усьому світі.

Більші перспективи відкриває застосування у вихрострумових системах комп'ютерної техніки, що забезпечує як автоматичне керування усім циклом виміру, так і інтерпретацію отриманих результатів. Відомими компаніями, які займаються виробництвом матричних датчиків широкої області застосування, є Olympus NTD Inc та Eddyfі.

Виведення результатів контролю здійснюється у вигляді C-Скану (2D або 3D), що являє собою кодоване кольором дво- або тривимірне зображення контрольованої поверхні. Воно полегшує аналіз результатів, у який зокрема входять виміри глибини і довжини дефектів.

Ключові слова


вихрострумовий контроль; якість; зварні дефектоскоп; матриця датчиків; С-Скан

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонов А.А., Вышемирский Е.М., Капустин О.Е., Прыгаев А.К. Неразрушающий контроль сварных конструкций в нефтегазовых отраслях: уч. пособ. М.: Изд. “Спутник +”, 2014. 238с.

Камель Г.І., Гасило Ю.А., Івченко П.С., Романюк Р.Я. Контроль якості зварювання. Т. 1. Неруйнівні методи контролю: навч. посіб. Кам’янське: ДДТУ, 2018. 240с.

Смирнов А.Н. Неразрушающие и разрушающие испытания сварных соединений: уч. пособ. Кемерово: ГУ КузГТУ, 2009. 187с.

NDT System : веб-сайт. URL: https://www.ndtsystems.com (дата звернення 12.12.2018).

Reddy : веб-сайт. URL: https://www.eddyfi.com/reddy/ (дата звернення 12.12.2018).
Copyright (c) 2019 Yu. A. Gasilo, R. Ya. Romaniuk, O. A. Kriukovska

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389