Том 2, № 33 (2018)

collection

Зміст

Металургія

ЗАКОНОМІРНОСТІ МАСООБМІНУ МІЖ КОВШОВОЮ ВАННОЮ ТА ПОКРИВНИМ ШЛАКОМ PDF
E. M. Sigarev, A. A. Pohvalitiy, A. V. Dovzhenko, V. N. Isakov 3-9
ПРО УМОВИ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ ПЕРЕРОБНОГО ЧАВУНУ ВИЗНАЧЕНОЇ ЯКОСТІ PDF
G. Yu. Kryachko, M. S. Kuznetsov, V. P. Poletayev, S. M. Semencha 9-16
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ PDF
B. P. Dovhaliuk, Ye. O. Buynitsky, D. O. Halitsky, M. V. Taran, O. V. Tkachenko, K. S. Yatsenko 17-22
КОМПЛЕКСНИЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТИ ПИЛОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА PDF
B. P. Dovhaliuk, Ye. O. Buynitsky, D. O. Halytsky, M. V. Taran, O. V. Tkachenko, K. S. Yatsenko 22-27
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ PDF
D. G. Nosov, V. V. Peremitko, I. V. Kolomoyets, E. S. Taran, I. O. Hizhnyak 28-32

Галузеве машинобудування. Прикладна механіка

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ КОНТЕЙНЕРОВОЗА З БУГЕЛЬНОЮ РАМОЮ ПРИ КОСОСИМЕТРИЧНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ЗБУРЕННЯХ PDF
O. O. Beygul, D. I. Grischenko, V. O. Beygul 33-37
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
S. K. Meshchaninov, S. I. Makarchuk, R. V. Voloshin 37-40

Матеріалознавство

АНАЛІЗ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ОТРИМАННІ ПОКРИТІВ НА СТАЛЯХ, ПРАЦЮЮЧИХ В УМОВАХ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF (Русский)
B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, A. S. Gaydaenko, D. B. Sereda 41-45
ОТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ НА МІДНИХ СПЛАВАХ ЗА НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ PDF (Русский)
B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, D. B. Sereda, D. O. Kruglyak 45-48

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЕЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ІНЕРЦІЙНИМ СИЛОВИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ, СИНТЕЗОВАНОЇ МЕТОДОМ N-i ПЕРЕМИКАНЬ PDF (Русский)
A. L. Derets, O. V. Sadovoy 49-54
АСИНХРОННИЙ ВЕНТИЛЬНИЙ КАСКАД З ОРІЄНТОВАНОЮ ЗА ВЕКТОРОМ СТРУМУ НАМАГНІЧУВАННЯ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ PDF
O. V. Kluyev, O. V. Sadovoy, Yu. V. Sokhina 54-58

Теплоенергетика

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИТАННЯ ЧАСТОК МАТЕРІАЛУ У ВИХРОВОМУ АПАРАТІ PDF (Русский)
I. Ye. Sokolovska 59-62
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ПОРИСТОГО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
I. Ye. Sokolovska 63-66

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ КОББА–ДУГЛАСА PDF
I. K. Karimov, G. I. Karimov, S. B. Zadoya 67-71
КІНЕМАТИЧНЕ ПЕРЕНОРМУВАННЯ ЕНЕРГІЇ В ТЕОРІЇ ГРАВІТАЦІЇ PDF
S. Ye. Samokhvalov 71-76

Хімічні технології та інженерія. Біотехнології та біоінженерія. Екологія

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ І БУДОВИ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ З ПОХІДНИМИ АМІНІВ МЕТОДОМ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ PDF (Русский)
A. L. Kovalenko, T. A. Kizymishina 77-80
ВПЛИВ ПУСКОВОГО ТА ДОПОМІЖНОГО КОТЛІВ НА СИСТЕМУ ПАРОРОЗПОДІЛУ В ЦЕХУ СИНТЕЗУ АМОНІАКУ ТИПУ АМ76 PDF
A. V. Ivanchenko, O. V. Pass 81-86
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У СКЛАДІ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ НА ПРИГНІЧЕННЯ РОСТУ БАКТЕРІЙ ГРУПИ КИШКОВИХ ПАЛИЧОК PDF
V. M. Guliayev, I. M. Kornienko, A. T. Lashkova, O. S. Kryvonos, Y. O. Lukovkina 87-91
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ М. ЗАПОРІЖЖЯ PDF
K. V. Belokon 91-96
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЯРУ САМИШИ-НА БАЛКА ШЛЯХОМ ПРОВАДЖЕННЯ РЕГУЛЬОВАНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
N. O. Neposhivaylenko, I. V. Gubariev, A. A. Yaremenko, I. V. Goray 97-105

Цивільна безпека

СТАН ПИТАННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ PDF
K. O. Levchuk, R. Ya. Romaniuk 106-112
АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ РИЗИКІВ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ НА АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЯХ PDF
V. O. Makhovskiy, O. A. Kryukovska 112-118
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРА PDF
A. I. Trykilo, K. O. Levchuk 118-122

Професійна освіта

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
E. V. Derets 123-127
МЕТОДИКА РОЗРОБКИ АДАПТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕСТІВ З ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
E. V. Derets 127-132
МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТРЕТЬОГО ТА ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКІВ ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ PDF
I. A. Davidov, E. A. Tonkonoh, Zh. V. Khuda 133-139
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ І КМІТЛИВОСТІ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШАШКОВОГО СПОРТУ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
I. V. Gubariev, A. A. Vovk, N. V. Lunichenko 139-145