DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.33.2018.193

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ КОНТЕЙНЕРОВОЗА З БУГЕЛЬНОЮ РАМОЮ ПРИ КОСОСИМЕТРИЧНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ЗБУРЕННЯХ

O. O. Beygul, D. I. Grischenko, V. O. Beygul

Анотація


Мета роботи полягає в отриманні нових співвідношень у математичній моделі збуреного руху зчленованого контейнеровоза з бугельною рамою на пневмоколісному ході при русі по технологічних дорогах промислових підприємств. Основним джерелом збурень є кососиметричні кінематичні збурення з боку нерівностей покриття технологічних доріг, які апроксимуються гармонічними функціями вздовж однієї колії. В основу математичного апарату теоретичного дослідження покладено методологію аналітичної механіки з використанням рівняння Лагранжа другого роду. Об’єкт дослідження зводиться до дволанкової динамічної системи з двома ступенями свободи, де узагальнені координати представлено лінійним та кутовим переміщеннями бугельної рами контейнеровоза, що призводить до складання двох диференціальних рівнянь руху. Праві частини цих рівнянь описують параметри кінематичного збурення. З розв’язання диференціальних рівнянь збуреного руху контейнеровоза з бугельною рамою при наявності кососиметричних кінематичних збурень отримуються власні динамічні характеристики системи, записується умова втрати стійкості у поперечних коливаннях зчленованого контейнеровоза з бугельною рамою, отримується розв’язуюча умова до визначення критичної швидкості, при якій система втрачає стійкість. Розроблена математична модель сприяє активному втручанню у власті динамічні характеристики у поперечних коливаннях зчленованого контейнеровоза з бугельною рамою на пневмоколісному ході шляхом вибору відповідних жорсткісних характеристик стабілізатора поперечної стійкості. Ілюстративні розв’язуючі співвідношення демонструють алгоритм впливу на параметри системи на етапі розробки конструкції з метою створення довершеної моделі зчленованого контейнеровоза з бугельною рамою на пневмоколісному ході, що гарантує велику практичну значимість дослідження.


Ключові слова


математична модель; збурений рух; зчленований контейнеровоз; бугельна рама; пружна підвіска; кінематичне збурення; критична швидкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Грифф М.И. Автотранспортные средства с грузоподъемными устройствами для перевозки грузов в контейнерах и пакетах / М.И.Грифф, Р.А.Затван, В.Ф.Трофименко. – М.: Транспорт, 1989. – 159с.

Грушников В.А. Выбор транспортных средств для контейнерной доставки строительных грузив / В.А.Грушников // Промышленный транспорт. – 1987. – №11. – С.7.

Золотарев А.Ф. Контейнеровоз на базе трактора Т-150К / А.Ф.Золотарев, И.А.Тоцкий // Промышленный транспорт. – 1979. – №6. – С.22.

Веселов Г.П. Аналитическое исследование колебаний системы тягач-прицеп / Г.П.Веселов, А.Н.Густомясов, В.И.Колмаков // Известия вузов. Машиностроение. – 1988. – №5. – С.92-97.

Бейгул О.А. Динамический аспект выбора параметров стабилизаторов поперечной устойчивости / О.А Бейгул // Проблеми обчислювальної механіки та міцності конструкцій. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1998. – Т.4. – С.21-27.
Copyright (c) 2020 O. O. Beygul, D. I. Grischenko, V. O. Beygul

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389