DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.33.2018.190

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ

B. P. Dovhaliuk, Ye. O. Buynitsky, D. O. Halitsky, M. V. Taran, O. V. Tkachenko, K. S. Yatsenko

Анотація


Розроблено математичні моделі критеріїв оптимальності витрати дуття, паливних добавок та пари на зволоження дуття. Критерієм оптимальності витрати дуття є продуктивність печі, яка повинна підтримуватися на максимально можливому рівні. Максимально можливий рівень продуктивності змінюється в часі навіть під час постійного значення витрати дуття. Тому пошук оптимальної кількості дуття проводиться постійно через кожні 5-10 хвилин. Розроблено математичну модель продуктивність печі. Її визначають за інформацією про кількість комбінованого дуття та вміст у ньому відновного газу, окисленність шихти, кількість газифікованого кисню шихти із однієї подачі, кількість чавуну, який виплавляється із шихти однієї подачі, вихід сухого колошникового газу.

Математична модель критерію оптимізації витрати паливних добавок включає математичні моделі: коефіцієнта заміни коксу паливною добавкою; кількості заміненого коксу паливною добавкою; суми прибутку від використання добавки.

Коефіцієнт заміни коксу визначається як відношення теплоти згоряння паливної добавки в доменній печі до теплоти згоряння коксу за інформацією про склад колошникового газу, склад паливної добавки та коксу. Кількість заміненого коксу паливною добавкою визначається за значенням коефіцієнта заміни та витрати паливної добавки. Сума прибутку від використання добавки визначається за інформацією про витрату паливної добавки та кисню, ціну паливної добавки, кисню та коксу, продуктивність печі.

Математична модель критерію оптимізації витрати пари на зволоження дуття включає моделі: кількості тепла, що витрачається на розкладання пари; приходу тепла за рахунок покращання ступеня використання водню та оксиду вуглецю; зміни інтенсивності горіння вуглецю на фурмах; потрібної маси коксу на компенсацію тепла, яке витрачається на розкладання вологості дуття у горні; сумарної економії чи перевитрати маси коксу при зміні вологості; приросту продуктивності печі від зміни вологості дуття; економії коштів від використання пари на зволоження.


Ключові слова


критерій оптимальності; витрата; паливна добавка; продуктивність; заощадження коштів

Повний текст:

PDF

Посилання


Довгалюк Б.П. Автоматизована система керування технологічними процесами доменної плавки / Б.П.Довгалюк. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2009. – 245с.

Рамм А.Н. Современный доменный процесс / Рамм А.Н. – М.: Металлургия, 1980. – 304с.
Copyright (c) 2020 B. P. Dovhaliuk, Ye. O. Buynitsky, D. O. Halitsky, M. V. Taran, O. V. Tkachenko, K. S. Yatsenko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389