DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.33.2018.196

ОТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ НА МІДНИХ СПЛАВАХ ЗА НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ

B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, D. B. Sereda, D. O. Kruglyak

Анотація


Мета роботи полягає в отриманні багатокомпонентних захисних покриттів на мідних сплавах для деталей тертя, працюючих при високих навантаженнях і великих швидкостях. На основі аналізу реакцій, що проходять при хіміко-термічній обробці в режимі теплового самозаймання порошкової суміші, а також результатів експериментів і металографічних досліджень отримали схему утворення зміцнених шарів на мідних сплавах. В результаті дифузійного поверхневого насичення в умовах СВС були отримані алюмосиліційованні, молибденосиліційованні та алюмо-молібденосиліційованні покриття на мідних сплавах. При цьому максимальна товщина покриттів складала 10…65 мкм. Режим теплового самозаймання, що характеризується невеликою тривалістю, рекомендується використовувати замість традиційних способів хіміко-термічної обробки сплавів міді (азотування, хромування та ін.). Пропонований метод зміцнення сприяє значному підвищенню зносостійкості мідних сплавів в умовах сухого тертя. Корозійна стійкість сплавів міді в 3%-ому розчині хлориду натрію збільшується в 1,5…1,8 рази. Відмінності в якості поверхні, структурі, фазовому складі, мікротвердості та вмісті легуючих елементів в дифузійних шарах на міді визначаються температурою процесу, часом витримки і складом СВС-шихти.

Ключові слова


математична модель; синтез; покриття; мідь; зносостійкість; корозійна стійкість; легування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Середа Б.П. Поверхневе зміцнення матеріалів: монографія / Б.П.Середа, Н.Є.Калініна, І.В.Кругляк. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2004. – 230с.

The protective coverings obtaining on copper alloys in condition of SHS / Sereda D., Sereda B., Kruglyak D. [and etc.] // Material Science & Tehnology Houston, Texas, USA. – 2010. – P.1247-1251.

The Researching of Deformational Parameters at Copper Alloys Rolling with Protective Coatings / Sereda D., Sereda B., Kruglyak I. [and etc.] // Material science and technology 2011. Conference and Exhibition. Сolumbus, Ohio USA. – 2011. – P.1710-1714.

Середа Б.П. Особенности формирования на бронзах защитных покрытий, полученных в условиях самороспространяющегося высокотемпературного синтеза / Середа Б.П., Кругляк Д.О. // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении: научный журнал. – 2011. – № 2. – С.65-68.

Получение хромоалитированных покрытий на углеродистых материалах в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Б.П.Середа, Д.Б.Середа, Ю.А.Белоконь, И.В.Кругляк // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов ПГАСА. – Днепропетровск: ПГАСА. – 2015. – №80. – С.296-301.

Получение интерметаллидных соединений и покрытий при нестационарных температурных условиях / Б.П.Середа, Д.Б.Середа, И.В.Палехова, Ю.А.Белоконь // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. – 2014. – № 2. – С.67-71.

Sereda B. Aluminized Multifunctional Coating on Steel in SHS Condition. / B.Sereda, D.Sereda // Material science and technology. Pittsburgh. Pennsylvania. – USA, 2014. – P.482–486.

Исследование влияния дисперсности исходного порошка на параметры процесса горения в условиях самороспространяющегося высокотемпературного синтеза / Середа Б.П., Белоконь Ю.О., Бондаренко Ю.В. [и др.] // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении: научный журнал. – Запорожье: ЗНТУ. – 2011. – № 2. – С.53-56.

Sereda B. Development of Protective Coatings Formulations Based on Boron for Units Operating at High Temperatures in Metallurgy / Sereda D., Sereda B. // Material science and technology- 2016. Salt Lake City, Utah USA 2016. - P.931-934.

Удовицкий И.В. Механизм протекания при температурах близких к плавлению / И.В.Удовицкий // Физика твердого тела. – 1990. – Т. 32. – С.2515-2517.

Термодинамічний аналіз реакцій СВС-систем одержання багатокомпонентних силіційованих покриттів у режимі горіння / Б.ПСереда, І.В.Кругляк, Ю.О.Бєлоконь, Д.О.Кругляк // Металургія: наукові праці ЗДІА. – 2009. – Вип. 19. – С.67-72.

Создание износостойких слоев на медных изделиях / А.Е.Титлянов, А.Т.Радюк, В.Е.Кузнецов [и др.] // Maтериаловедение. – 1998. – № 12. – С.42-44.
Copyright (c) 2020 B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, D. B. Sereda, D. O. Kruglyak

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389