DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.33.2018.198

АСИНХРОННИЙ ВЕНТИЛЬНИЙ КАСКАД З ОРІЄНТОВАНОЮ ЗА ВЕКТОРОМ СТРУМУ НАМАГНІЧУВАННЯ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ

O. V. Kluyev, O. V. Sadovoy, Yu. V. Sokhina

Анотація


У статті розроблено та досліджено замкнену систему керування асинхронним вентильним каскадом (АВК) в осях координат, орієнтованих за вектором струму намагнічування, який визначається як геометрична сума векторів статора та ротора. Пошук осей координат та оптимальної структури математичної моделі АВК для досягнення найкращого значення заданого критерію якості не піддається формалізації. Тому визначення структури математичної моделі АВК і синтез на її основі системи керування, що забезпечує якісне регулювання електромагнітного моменту, не мають однозначного вирішення.

У роботі викладено основні етапи побудови системи керування АВК, орієнтованої за вектором струму намагнічування при умові, що відома структура та параметри математичної моделі АВК як об’єкта керування. Найбільша увага приділяється ідентифікації опорного вектора та вивченню динамічних режимів роботи АВК з запропонованою системою векторного керування методом математичного моделювання. Ідентифікація струмів статора та ротора, отже, і струму намагнічування технічно простіша, ніж ідентифікація потокозчеплень асинхронної машини. В статті пропонується змінити структуру каналу реактивної потужності та його системи керування в порівнянні з найпоширенішою системою керування АВК, що орієнтується за вектором потокозчеплення статора.

Використання векторної системи керування АВК з вибраним опорним вектором і розробленою структурою дозволяє якісно керувати модулем струму намагнічування та електромагнітним моментом, що підвищує динамічні характеристики АВК в порівнянні з відомими системами керування та наближує АВК за регулюючими можливостями до електроприводів постійного струму.


Ключові слова


асинхронний вентильний каскад; оптимальне керування; релейний регулятор; опорний вектор; перетворення координат; електромагнітний момент

Повний текст:

PDF

Посилання


Клюев О.В. Идентификация координат и параметров асинхронной машины при векторном управлении по цепи ротора / О.В.Клюев, А.В.Садовой, Ю.В.Сохина // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2007. – С.361-365.
Copyright (c) 2020 O. V. Kluyev, O. V. Sadovoy, Yu. V. Sokhina

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389