Том 2, № 35 (2019)

collection

Зміст

Металургія

ДОСЛІДЖЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙ ЯКОСТІ ЧАВУНУ В ПРОЦЕСІ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ PDF
G. Yu. Kryachko, M. S. Kuznetsov, N. M. Valuyeva, S. M. Semencha 3-10
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЕВИХ КОРОЛЬКІВ У ШЛАКУ ПІСЛЯ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ЧАВУНУ ЗА СХЕМОЮ КОІНЖЕКЦІЇ РЕАГЕНТІВ PDF
E. M. Sigarev, A. A. Pohvalitiy, A. V. Dovzhenko, E. A. Chubina 10-16
СИСТЕМНИЙ АСПЕКТ ПОЗДОВЖНЬОЇ СТАЛОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОКАТУВАННЯ PDF (Русский)
O. P. Maksimenko, A. V. Nikulin, D. I. Loboiko 16-23
АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ КОМПЛЕКСОМ ПОПЕРЕЧНО-КЛИНОВОЇ ПРОКАТКИ ПРОГРАМОВАНИМ ЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕРОМ НА БАЗІ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОЇ ПЛАТФОРМИ ARDUINO PDF
V. V. Bagriy, R. V. Voloshin, V. A. Chaban 24-31
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
S. K. Meshaninov, R. V. Voloshin, M. A. Lee, A. V. Siay 31-36

Матеріалознавство

ВПЛИВ СКЛАДУ НА ТЕРМІЧНУ СТІЙКІСТЬ АМОРФНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЛЕГКИХ ЛАНТАНОЇДІВ PDF (Русский)
A. B. Lysenko, T. V. Kalinina, K. P. Shuleshova, V. R. Brusentsov 37-41
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ҐРУНТОВИХ НАСОСІВ PDF
Yu. A. Gasylo, R. Ya. Romaniuk, O. A. Kriukovska 42-47
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ НА ПОКРИТТЯХ, ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ PDF (English)
I. V. Kruglyak 47-50
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У СЕРЕДОВИЩАХ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ТА ФОРМУВАННЯ ОСАДІВ ПЕРЕД ГРАНУЛЯЦІЄЮ ПЕКУ PDF (English)
B. P. Sereda, A. S. Gaidaenko, O. P. Maksimenko, D. B. Sereda 51-54

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ ЗА ШВИДКОДІЄЮ РЕЛЕЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРИ ЗМІНІ РОЗРАХУНКОВОЇ АМПЛІТУДИ НАПРУГИ PDF (Русский)
A. L. Derets, A. V. Sadovoi, A. A. Derets 55-59
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ІНДУКЦІЙНИМИ РЕОСТАТАМИ В КОЛІ РОТОРА PDF
S. V. Kolytchev, R. M. Polyakov, A. M. Sianov 60-65
ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ЧАСТОТНО-ЗАЛЕЖНИМ ІНДУКЦІЙНИМ РЕОСТАТОМ PDF
A. M. Syanov, O. S. Kosukhina, O. V. Kosukhin 65-70
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ПОЯВИ ВИЩИХ ГАРМОНІК ТА СТРУКТУРИ КОЕФІЦІЄНТІВ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОСТІ СТРУМУ І НАПРУГИ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ПРОКАТНИМ ВИРОБНИЦТВОМ PDF
E. D. Khmelnitsky, O. V. Klyuev, Y. A. Voloshin 71-75
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕЖИМІВ ФОРСУВАННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА АВТОНОМНОЇ ГЕНЕРУЮЧОЇ УСТАНОВКИ PDF
V. B. Nizimov, V. J. Khomenko 75-81

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ КАМЕРНОЇ ПЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ SPA-ТЕХНОЛОГІЇ PDF
O. O. Zhulkovsky, I. E. Sokolovskaya, O. D. Zhuravsky, Yu. O. Pavlenko 82-87
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ PDF
K. V. Yashyna, K. M. Yalova 87-92

Хімічні технології і інженерія. Біотехнології і біоінженерія

КОМПЛЕКСНІ З'ЄДНАННЯ КУПРУМ (ІІ) З АМІНОСПИРТАМИ ЯК АКТИВАТОРИ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ГЕПАТОЦИТІВ PDF (Русский)
A. L. Kovalenko, T. A. Kizimyshina 93-96
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК КУПРУМ (ІІ) ХЛОРИДУ І КУПРУМ (ІІ) НІТРАТУ З АЛІФАТИЧНИМИ АМІНАМИ ПІРІДІНОМ І ЙОГО ПОХІДНИМИ В КРИСТАЛІЧНОМУ СТАНІ PDF
A. L. Kovalenko, T. O. Kizymishina 97-100
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТУ β-ФРУКТОФУРАНОЗИДАЗА В ПРАКТИЦІ ВИПІКАННЯ ХЛІБА З ПОКРАЩЕНИМИ ОРГАНОЛЕПТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
I. M. Kornienko, E. O. Gedzun, T. V. Presnova 100-103

Цивільна безпека

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗСІЮВАННЯ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО МІСТЯТЬ ОКСИД ВУГЛЕЦЮ І ВУГЛЕВОДНІ PDF
K. V. Belokon, O. M. Mikhailutsa, T. O. Zanuda, E. V. Taraban 104-109
АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ТА ЙМОВІРНОГО СЦЕНАРІЮ РОЗВИТКУ АВАРІЙ ПРИ РОЗВАНТАЖЕННІ НАФТОПРОДУКТІВ НА АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЯХ PDF
V. O. Makhovskyi, O. A. Kriukovska, R. Y. Romaniuk 109-114
ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЄМНОСТЕЙ ЗРІДЖЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ PDF
L. V. Dranishnikov 114-120

Професійна освіта

ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
R. Y. Romaniuk, O. A. Kriukovska 121-126
ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА УСПІШНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ PDF
L. V. Dranishnikov, T. M. Gordienko 126-131
ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ НАВЧАННІ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
E. V. Derets 132-136
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ PDF
Z. V. Khuda, E. A. Tonkonoh 137-143
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДИК НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ МЕХАНІЧНИХ НАПРЯМІВ PDF
V. G. Taran, S. V. Hubarev, T. V. Kalinina, K. A. Mikita 143-148
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ В ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ PDF
V. G. Taran, I. K. Karimov, S. V. Hubarev, E. Litvinova 148-153
ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПЕРЕКЛАДУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ З ШАШКОВОГО СПОРТУ PDF
I. V. Hubarev, I. M. Holter, M. M. Levchenko 153-157