DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.43

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У СЕРЕДОВИЩАХ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ТА ФОРМУВАННЯ ОСАДІВ ПЕРЕД ГРАНУЛЯЦІЄЮ ПЕКУ

B. P. Sereda, A. S. Gaidaenko, O. P. Maksimenko, D. B. Sereda

Анотація


Метою роботи є дослідження корозійної стійкості конструкційних матеріалів, що працюють в промислових приміщеннях коксохімічного виробництва. Нестабільність завантажувальних хімічних цехових коксохімічних виробництв, різка зміна виробничих агрегатів із-за нестабільності коксової основи, збільшення кількості HCN в коксовому газі, використання нових реагентів для очищення водних замкнутих циклів збільшують корозійну активність технологічної рідини. Зростаюче використання імпортного обладнання вимагає більш тривалого моніторингу локальної корозії, яка є найбільш небезпечною. Коли вона розвивається на місцях, де відбувається встановлення металочерепиці, виникають тріщини або корозійне розтріскування під тиском. При такому типі пошкодження термін служби обладнання значно знижується. В роботі встановлено, що вміст речовин, нерозчинних в хіноліні та толуолі, в зразку осаду на фільтрі до грануляції (35,4 та 50%) свідчить про наявність у них висококопіролізованих частин розміром 27-48 мкм, які утворюються, можливо, при проходженні смоли через трубчасту піч або при окисленні в кубі реактора. Було визначено високий вміст золи в осаді на фільтрі до грануляції (2,59%), що звільнило відмінні частки золи до осідання під час фільтрації. Виявлені частинки золи, що мають справжню острівну форму розміщення 5-30 мікрон, можуть визвати абразивне зношування. Ефективний захист матеріалів від корозії підтверджено покриттями, які отриманні в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу.


Ключові слова


корозійна стійкість; коксохімічне виробництво; хінолін; толуол; осад

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


On predicting the life time of anticorrosion coatings on steel St3. Gorokhov E.V., Vysotsky Yu.B., Donya A.P., Sokhina S.I., Peresunko L.F. Protection of metals, 1994. T.30, No. 2. Р.191-195.

Coking Guide Ed. O. Grosskinsky Volume 2 translation from German. M.: Metallurgy. Р.523-530.

On the surface of the materials that are essential in the minds of the integrated influx of aggressive speeches: monograph / B.P.Sereda, L.P.Bannikov, S.V.Nesterenko, O.S.Gaidanko that. DDTU, 2019. 173р.

Bechter A.A., Fedkova G.Ya., Gaydenko A.S., Cheshko F.F. Prospects for expanding sales of electrode pitch at PJSC Zaporozhkoks. Coal Chemical Journal, 2019. No 1-2. Р.38-44.

Guiding technical material: RTM 26-01-21-68. Methods of corrosion testing of metallic materials. Primary requirements. Evaluation of the results. All-Union scientific researcher and const. Institute of Chem. mechanical engineering. M, 1969.

Improving the corrosion resistance of steel and alloys in coal-tar processing / S.V.Nesterenko, V.M.Troshin, L.P.Bannikov, V.V.Karchakova. Coke and Chemistry, 2016. Vol. 59. No. 10. P.389-395.

Sereda B.P., Gaidanko O.S. Science notes: zbіrnik sciences. praz LNTU. 2019. No 66. Р.298-301.

Sereda B., Sereda D., Kryglyak I. Production of highly effective SHS coatings operating in oxidizing and corrosive environments. Material science and technology - 2017. Pittsburgh. Pennsylvania USA. 2017. P.424-429.

Simulation and modeling of metallurgical phenomena produced on pressing in SHS-condition/ Sereda B., Sereda D., Kovalenko A., Kryglyak I. Material science and technology - 2017. Pittsburgh. Pennsylvania USA. 2017. P.727-732.

Sereda B., Sereda D., Sereda I. Establishment of the relationship between the microstructure characteristics and the heat resistance of silicate coatings obtained under SHS conditions. Material science and technology – 2017. Pittsburgh. Pennsylvania USA. 2017. P.412-416.

Sereda D., Sereda B. Corrosion Resistance and Mechanical Properties Zinc Coating Sheet Steels, Received in Conditions of Self-propagating High Temperature Synthesis. Material science and technology – 2016. Salt Lake City, Utah USA 2016. P.825-829.

Sereda D., Sereda B. Development of Protective Coatings Formulations Based on Boron for Units Operating at High Temperatures in Metallurgy. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA 2016. P.931-934.

Sereda D., Sereda B. Modeling deformation in material processing and laws of phasic by SHS pressing intermetallics alloys. Material science and technology. Columbus. Ohio, USA 2015. P.611-617.

Sereda D., Sereda B. Aluminized Multifunctional Coating on Steel in SHS Condition. Material science and technology. Pittsburgh. Pennsylvania, USA 2014. P.482-486.

Sereda B., Sereda D. Advanced Chromoaluminizing Coatings for Wear and Heat-resistance on Composite Materials under SHS. Material science and technology – 2015. Columbus, OH, USA. 1821p. P.229-232.
Copyright (c) 2020 B. P. Sereda, A. S. Gaidaenko, O. P. Maksimenko, D. B. Sereda

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389