DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.41

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ҐРУНТОВИХ НАСОСІВ

Yu. A. Gasylo, R. Ya. Romaniuk, O. A. Kriukovska

Анотація


Стаття присвячена аналізу сучасних методів збільшення ресурсу роботи ґрунтових насосів, а також визначенню їх переваг, недоліків та можливостей для застосування.

Ґрунтові насоси є одним з основних видів обладнання на збагачувальних фабриках, в системах золо- і шлаковидалення на теплових та гідроелектростанціях, у системах очищення розчину на бурових установках, на підприємствах з виробництва цементу, технологічних лініях дроблення тощо. Вони застосовуються для перекачування піщано-гравійних, гравійних, шлакових, золо-шлакових та інших гідросумішей.

До основних методів збільшення ресурсу роботи ґрунтових насосів відносяться газополум’яне і плазмове напилення та наплавлення деталей насосу, метод корундування та методи контролю внутрішнього стану насоса.

Суть процесів газополум’яного напилення та наплавлення полягає у нанесенні металевого порошку у полум’ї горючих газів у суміші з киснем на попередньо підготовлену поверхню деталі або виробу. У якості горючого газу застосовують балонний або генераторний ацетилен, а також пропан і водень.

У результаті застосування плазмового напилення порошкових матеріалів металопокриття утворюється у результаті напилення порошкових або дротових матеріалів, які подаються до газоелектричного струменя плазмотрона.

За методом корундування зношені поверхні деталей відновлюються до вихідних розмірів за допомогою нанесення шару абразивної маси. Технологія виготовлення деталей з абразивних сумішей зводиться до приготування суміші, її пресування, просочування і полімеризації. У якості заповнюючої абразивної суміші використовується електрокорунд.

Застосування способів контролю внутрішнього стану насоса з метою збільшення ресурсу його роботи полягає у використанні методів неруйнівного контролю. Ці методи дозволяють оцінити загальний технічний стан обладнання, за необхідності провести поглиблений аналіз його технічного стану, визначити причини зростання досліджуваних параметрів, встановити дефекти і їх усунути, тобто підвищити надійність експлуатації устаткування та збільшити термін його роботи.


Ключові слова


ресурс роботи; напилення; наплавлення; корундування; ґрунтовий насос

Повний текст:

PDF

Посилання


Suchanek J., Smrkovsky J., Bias P. Erosive and hydroabrasive resistance of hardfacing materials. Wear. 1999. Vol. 233–235. P.229-236.

Корнеев В.Н., Родичев А.Ю., Семенов А.В. Методы восстановления и упрочнения деталей газопламенным напылением. Сварочное производство, 2014. № 2. С.40-43.

Гончаров В.С., Васильев Е.В., Попов А.Н. Упрочняющие газопламенные покрытия. Международный научно-исследовательский журнал, 2014. № 6-1. С.39-41.

Брусова О.М. К Вопросу повышения срока службы грунтовых насосов. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело, 2014. № 10. С.98-106.

Смирнов А.Н. Неразрушающие и разрушающие испытания сварных соединений: учеб. пособ. Кемерово: ГУ КузГТУ, 2009. 187с.

Камель Г.І., Гасило Ю.А., Івченко П.С., Романюк Р.Я. Контроль якості зварювання. Т.1. Неруйнівні методи контролю: навч. посіб. Кам’янське: ДДТУ, 2018. 240с.
Copyright (c) 2020 Yu. A. Gasylo, R. Ya. Romaniuk, O. A. Kriukovska

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389