DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.48

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕЖИМІВ ФОРСУВАННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА АВТОНОМНОЇ ГЕНЕРУЮЧОЇ УСТАНОВКИ

V. B. Nizimov, V. J. Khomenko

Анотація


У статті досліджено вплив ємнісного накопичувача енергії в контурі збудження синхронного генератора на процес стабілізації вихідної напруги автономної генеруючої установки при підключенні споживачів співставної потужності.

Проаналізовано критерії керування контуром збудження, яке повинне здійснюватись не лише в функції напруги на статорі але і в функції похідної електромагнітного моменту по куту навантаження синхронного генератора. Досліджено вплив ємнісного накопичувача енергії в контурі збудження синхронного генератора на підвищення стійкості роботи автономної генеруючої установки.

Доведено, що обмежені можливості існуючих тиристорних збуджувачів можна суттєво розширити. Найефективнішим способом реалізації вказаної задачі є форсування збудження з ємнісною компенсацією інерційності контура збудження шляхом розряду заздалегідь зарядженого ємнісного накопичувача енергії в цьому контурі з одночасною подачею форсованої напруги від тиристорного перетворювача.

Розроблений пристрій з ємнісним накопичувачем енергії, дозволить автоматично регулювати збудження синхронного генератора, забезпечуючи високу якість перехідних процесів керування і підвищувати надійність синхронного генератора при підключенні споживачів співставної потужності. Наведені математичні моделі та алгоритм керування контуром збудження.

Адекватність процесів форсування збудження в стандартних і розроблених схемах було досліджено запропонованим пристроєм, що забезпечує режими форсування з урахуванням режиму роботи синхронного генератора. Доведено, що швидкодія процесу форсування струму збудження з накопичувачем енергії значно вища в порівнянні з існуючими системами збудження.


Ключові слова


електромеханічний комплекс; контур збудження; ємнісний накопичувач енергії; стабілізація напруги статора

Повний текст:

PDF

Посилання


Праховник А. В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах электроснабжения / А. В. Праховник. – Київ : Освіта України, 2007. – 462 с.

Птахофабрика «ОРІЛЬ-ЛІДЕР». URL : https://www.mhp.com.ua /uk/operations/ chao-orelj-lider (дата звернення: 02.03.2018)

Хоменко В.І. Енергообмінні процеси між контурами автономного синхронного генератора / В.І.Хоменко, В.Б.Нізімов // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). Кам’янське, 2017. Вип. 1 (30). С. 111–116.

Нізімов В. Б. Підвищення стійкості автономної генеруючої установки при значних збуреннях/ Нізімов В. Б., Количев С. В., Хоменко В. І. // Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція. Збірник матеріалів конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – РЕМS’17», 25-27 квітня, 2017 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ. – С. 49–50.
Copyright (c) 2020 V. B. Nizimov, V. J. Khomenko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389