DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.55

АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ТА ЙМОВІРНОГО СЦЕНАРІЮ РОЗВИТКУ АВАРІЙ ПРИ РОЗВАНТАЖЕННІ НАФТОПРОДУКТІВ НА АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЯХ

V. O. Makhovskyi, O. A. Kriukovska, R. Y. Romaniuk

Анотація


Найбільшою потенційною небезпекою технологічної схеми автозаправної станції (АЗС) є порушення герметичності автоцистерни з нафтопродуктами на території АЗС. Це може спричинити вибух парів палива над проливом і пожежу проливу, а також вибух і пожежу усередині автоцистерни. У цих випадках зона дії уражаючих факторів аварії може бути розповсюджена навіть за межі території АЗС. Основними причинами виникнення аварійних ситуацій на АЗС є: відмова у роботі засобів контролю і протиаварійного захисту; перевищення технологічних параметрів процесів вище критичних значень; порушення норм технологічних режимів; механічний і корозійний знос обладнання; помилки ремонтного і обслуговуючого персоналу; дії зовнішніх факторів.

Метою даної роботи є аналіз причин виникнення та ймовірного сценарію розвитку аварій при розвантаженні нафтопродуктів на автозаправних станціях та розробка рекомендацій з попередження цих небезпечних ситуацій.

Розглянуто детальний аналіз умов виникнення і розвитку аварії на кожній стадії вузла розвантаження нафтопродуктів та побудовано логічну схему надзвичайних ситуацій у цьому блоці.

До основних небезпек відносяться наступні: перевищення тиску у цистерні вище межі критичних значень, механічний та корозійний знос автоцистерни, помилки обслуговуючого персоналу, вплив зовнішніх факторів, порушення герметичності, перекидання автоцистерни, утворення вибухопожежонебезпечної суміші всередині автоцистерни, пролив нафтопродуктів, вибух, пожежа всередині автоцистерни, випаровування проливу, пожежа проливу, створення вибухопожежонебезпечної суміші над проливом, вибух над проливом, руйнування будівельних конструкцій, обладнання, травмування, опіки людей та розповсюдження зони ураження за межі АЗС.

Розроблено рекомендації з попередження надзвичайних ситуацій при розвантаженні нафтопродуктів з автоцистерни на автозаправних станціях та дій працівників АЗС у випадку їх виникнення.


Ключові слова


небезпека; розвиток аварії; ймовірний сценарій; заходи захисту; автозаправна станція

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергоекологічна безпека нафтогазових об’єктів / Говдяк Р.М. та ін. Івано-Франківськ: Вид-во “Лілея НВ”, 2007. 556с.

Організація управління цивільним захистом на підприємствах, в установах та організаціях: навч. посіб. / Гудович О. Д. та ін. Київ: ІДУЦЗ, 2011. 537с.

Маховський В.О., Крюковська О.А. Аналіз, дослідження та оцінка небезпек при експлуатації газонаповнювальних пунктів. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки), 2019. Вип. 1 (34). С.156-165. DOI 10.31319/2519-2884.34.2019.30.

Левчук К.О., Романюк Р.Я., Толок А.О. Цивільний захист: навч. посіб. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. 325с.

Левчук К.О., Романюк Р.Я. Методика планування заходів цивільного захисту на потенційно небезпечних об’єктах. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки), 2019. Вип. 1 (34). С.146-150. DOI 10.31319/2519-2884.34.2019.28.
Copyright (c) 2020 V. O. Makhovskyi, O. A. Kriukovska, R. Y. Romaniuk

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389