DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.62

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ В ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ

V. G. Taran, I. K. Karimov, S. V. Hubarev, E. Litvinova

Анотація


Сьогодні важко уявити фізичні дослідження без використання комп’ютерних та інформаційних технологій. Відповідні засоби в фізичних дослідах застосовуються для виконання складних розрахунків, планування та автоматизації лабораторного експерименту, обробки експериментальних даних та ін. Лабораторний практикум є однією з найбільш ефективних форм занять при вивченні курсу фізики. Він базується на експериментально-практичній, самостійній роботі студентів, сприяючи тим самим формуванню когнітивних компетентностей здатності самостійного підвищення освітнього рівня майбутнього фахівця. При обробці даних лабораторних досліджень слід приділяти велику увагу точності вимірювань, оскільки саме їх результати дають можливість робити ті чи інші висновки стосовно кількісних і якісних характеристик фізичних процесів. Оскільки фізика – наука точна, а жодне вимірювання неможливо провести «абсолютно точно», необхідно враховувати відповідні похибки. На кафедрі фізики ДДТУ розроблено і успішно адаптовано до лабораторного практикуму методику оцінювання результатів вимірювань з врахуванням їх похибок на основі закономірностей нормального та пов’язаних з ним розподілів випадкових величин, яка успішно зарекомендувала себе протягом багатьох років.

У статті запропоновано методику обробки експериментальних даних навчально-лабораторних досліджень законів фізики на основі впровадження комп’ютерних технологій. В якості програмних засобів автоматизації обчислень отриманих даних обрано табличний процесор MS Excel, що має набір стандартних функцій, які значно зменшують час обробки інформації, що дає можливість вирішення індивідуальних завдань дослідного характеру. При цьому ефективно реалізуються міждисциплінарні зв’язки у навчанні, що сприяє формуванню когнітивних компетентностей майбутнього фахівця.


Ключові слова


лабораторний практикум; когнітивні компетентності; похибки вимірювань; комп’ютерні технології; табличний процесор MS Excel; міждисциплінарні зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. М.: Мир, 1985. 272с.

Новицкий П.В., Заграф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. Л.: Энергоатомиздат, 1985. 247с.

Гірка В.О., Гірка І.О., Старовойтов Р.І. Фізичний практикум з механіки та молекулярної фізики: навч. посібник. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. 228с.

Методические указания к оценке точности измерений в физическом практикуме ВТУЗа / сост. К.С.Гаргер, А.В.Моисеева. Днепродзержинск: ДИИ, 1978. 6с.

Збірник методичних вказівок до лабораторного практикуму з курсу фізики для студентів технічних спеціальностей. Розділ «Електрика і магнетизм» / укл. В.Г.Таран, О.В.Рязанцев. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010. 140с.

Методичні вказівки до організації та виконання лабораторних робіт з курсу фізики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх технічних спеціальностей / укл. С.В.Губарєв, В.В.Шталь. Кам’янське: ДДТУ, 2018 р. 32с.

Авраменко В.І., Карімов І.К. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. 245с.

Карімов І.К. Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач: навч. посібник. Кам’янське: ДДТУ, 2017. 283с.
Copyright (c) 2020 V. G. Taran, I. K. Karimov, S. V. Hubarev, E. Litvinova

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389