DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.51

КОМПЛЕКСНІ З'ЄДНАННЯ КУПРУМ (ІІ) З АМІНОСПИРТАМИ ЯК АКТИВАТОРИ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ГЕПАТОЦИТІВ

A. L. Kovalenko, T. A. Kizimyshina

Анотація


Комплексні з’єднання купрум (II) з аміноспиртами вивчені в якості стимуляторів росту клітин тварин і людини. У практичній медицині існує проблема стимулювання ростових клітин тварин і людини і з точки зору регенерації органів і тканин, і з позиції отримання клітинного матеріалу і його використання для трансплантації органів, а також для отримання з клітин, що вирощуються поза організмом, різних біологічно активних речовин.

Основні функціональні клітини печінки (гепатоцити) здорових дорослих особин володіють в незначному ступені проліферативною активністю. Найважливішою проблемою сучасної хімічної патології є управління процесами проліферації клітин печінки.

Існує два типи речовин, які активують процеси проліферації, – природні активатори і синтетичні. Пошук речовин, що активують процеси проліферації, ведеться по двох напрямах – отримання природних активаторів з тканин і органів тварин, тканин рослин і отримання синтетичних препаратів, які мають здатність посилювати проліферативні властивості клітин. Оскільки процес отримання природних активаторів є складним і потребує багато коштів, то доцільно синтезувати і досліджувати недорогі і загальнодоступні речовини хімічно і біологічно активних з’єднань, які були вивчені нами раніше.

Досліджено ряд комплексних з’єднань біометалів з різними аміноспиртами типу [Cu(БЗДЕА)22, [Cu(RДЕА-Н)Cl]2∙nH2О, де БЗДЕА – бензилдіетаноламин, RДЕА – N-похідні діетаноламіну, R – C3H5N (АДЕА), C3H7N (ПДЕАЗ), C4H7N (МАДЕА); X – SO42−; NO3.

Для досліджень використано залежність дії концентрації комплексів від часу. В ролі тест-системи використано багатошарову культуру гепатоцитів нормальної печінки дорослого щура. Відбір проб проводився через певні проміжки часу.

Встановлено, що комплексні з’єднання [Cu(БЗДЕА)2]Сl2 і [Cu(АДЕА-Н)Cl]2∙H2O є вираженими активаторами проліферативних властивостей гепатоцитів печінки, а речовина [Cu(МАДЕА-Н)Cl]2∙H2O при низьких концентраціях чинить гальмівну дію на проліферацію, при збільшенні концентрації ДНК-синтезуючих гепатоцитів.

Отримані комплексні з’єднання в порівнянні з природними активаторами проліферації (інсулін, вітамін В12) мають просту методику синтезу, низькі матеріальні витрати при синтезі і можуть бути рекомендовані до використання в практичній охороні здоров’я, біотехнології.


Ключові слова


проліферація; печінка; комплексні з’єднання; гепатоцити

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Голиков С.Н. Профилактика и терапия отравлений фосфорорганическими инсектицидами. М.: Медицина, 1968. 168с.

Голиков С.Н., Заугольников С.Д. Реактиваторы холинэстеразы. Л.: Медицина, 1970. 158с.

Гиллебранд В.Ф., Лендель Г.Э., Брайт Г.А., Гофман Д.И. Практическое руководство по неорганическому анализу. М.: Химия, 1966. 1111с.

Евреев В.Н. Материалы докладов выездной сессии научного Совета АН СССР, посвящ. проблемам бионеорганической химии. Краснодар, 1976. 29с.

Физико-химическое исследование бисхелатов Кобальта (II) с аминоспиртами в твёрдом состоянии / В.Н.Евреев и др. Координационная. химия, 1978. Т.4, вып.1. С.88-96.

Оксегендлер Г.И. Яды и противоядия. М.: Медицина, 1982. 73с.

Евреев В.Н. Основные направления в изучении координационных соединений кобальта и других биометаллов с физиологически активными веществами как потенциальных лечебных и диагностических средств при интоксикации пестицидами. Гигиена применения, токсикология пестицидов и полимерных материалов, 1983.

Вып. 13. С.166-171.

Сасинович Л.М., Алехина С.М., Кузьминская У.А. Изоферментный спектр холинэстеразы тканей белых крыс при интоксикации ДДВФ и лечении реактиваторами. Фармакология и токсикология, Деп. В ВИНИТИ, №2557 – 79 от 13.07.79.
Copyright (c) 2020 A. L. Kovalenko, T. A. Kizimyshina

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389