DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.39

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА

S. K. Meshaninov, R. V. Voloshin, M. A. Lee, A. V. Siay

Анотація


У сучасній промисловості все більшу роль відіграють інформаційні технології (ІТ) – електронні системи проектування, моделювання, системи управління виробничими потоками, системи контролю та обліку виробничих ресурсів. Металургійне виробництво – не виняток. На сьогоднішній день проблеми якості та ефективності є дуже актуальними, особливо в світлі проблеми енергозбереження. Саме ж поняття якості варто розуміти не тільки як якість матеріалу або продукції, а більш широко – стандарт ISO 9000 включає у визначення даного терміну ще і якість процесу або управління. У сортопрокатних цехах металургійного виробництва існує завдання, пов’язане з відвантаженням прокату по мірних довжинах. З практики виробництва сортових профілів простої форми відомо, що більше третини причин відбракування продукції є немірна довжина.

Виконані дослідження формування якісного процесу для виробництва сортопрокатної продукції сьогодні знаходять розвиток в розробці аналогічного рішення. Тому метою даної роботи є дослідження можливостей підвищення ефективності прокатного виробництва за рахунок використання сучасних інформаційних технологій. В процесі розкрою смуги на мірні довжини утворюються немірні залишки – продукція, яка не відповідає замовній довжині, тобто по суті є браком. При проектуванні сучасних сортових прокатних станів використовують розділення прокатних ліній і повертаються до прокатних станів максимум з двома нитками прокатки, які розділяються на чистові і однониткові. Це обумовлено посиленням вимог до точності розмірів готового прокату. На сучасних сортових станах широко застосовують системи автоматизації прокатних клітей, які управляють параметрами плющення: обжиманням, натягненням, температурою гуркоту, швидкістю.

Проведені аналітичні дослідження дозволяють зробити висновок про то, що на сучасному етапі розвитку сортопрокатного виробництва необхідне створення сучасного програмного забезпечення, що зможе враховувати усі фактори, які впливають на якість та ефективність виробничого процесу. Зроблено аналіз цих факторів, проаналізовано вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на продукцію, виділено найбільш значущі фактори.


Ключові слова


прокатне виробництво; якість прокату; системи автоматичного контролю; підвищення ефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Саранча С.Ю., Моллер А.Б., Новицкий Р.В. Немерная длина в сортопрокатном производстве и способы ее устранения. М.: Калибровочное бюро, 2013. 155с.

Моллер А.Б. Моделирование и развитие процессов обработки металлов давлением. Международный сборник научных трудов КПИ, 2014. №20. С.61-70.

Лахтин Ю.М., Леонтьєва В.П. Матеріалознавство. М.: Машиностроение, 1990. 432с.

Червоный А.А., Лукьященко В.И. Надежность сложных систем. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 288с.

Геллер Ю.О., Рахштадт О.Г. Методи аналізу, лабораторні праці та завдання. М.: Металургія, 1984. 294с.

Бернштейн М.Л. Металознавство і термічна обробка сталі. М.: Металургія, 1983. 320с.

Богодухова С.И., Бондаренко В.А. Технологічні процеси машинобудівного виробництва. Оренбург: ОДУ, 1996. 476с.

Жадан В.Т., Полухин П.І. Матеріалознавство й технологія матеріалів. М.: Металургія, 1994. 354с.

Глинков, Г.Я., Климовицкий М.Д. Теоретические основы автоматического управления металлургическими процессами. М.: Металлургия, 1985. 304с.
Copyright (c) 2020 S. K. Meshaninov, R. V. Voloshin, M. A. Lee, A. V. Siay

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389