DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.54

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗСІЮВАННЯ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО МІСТЯТЬ ОКСИД ВУГЛЕЦЮ І ВУГЛЕВОДНІ

K. V. Belokon, O. M. Mikhailutsa, T. O. Zanuda, E. V. Taraban

Анотація


Техногенними джерелами забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю (II) і вуглеводнями є теплоелектростанції, двигуни внутрішнього згоряння, підприємства хімічної, нафтохімічної і металургійної галузей промисловості. Значні обсяги, хімічні та біологічні властивості оксиду вуглецю (II) і вуглеводнів в газових викидах зумовлюють підвищену екологічну небезпеку в районі об’єктів, де вони утворюються. Концентрація оксиду вуглецю (II) і вуглеводнів у викидах багатьох зазначених джерел не відповідає встановленим нормативам газових викидів, тому вони є чинником інтенсивного погіршення якості атмосферного повітря. Забруднене оксидом вуглецю і вуглеводнями повітря шкідливо впливає на фауну та флору. Наявність цих речовин в атмосферному повітрі також завдає шкоду здоров’ю людини, а саме викликає захворювання системи кровообігу, дихальної і нервової систем та є особливо небезпечним для дітей.

Підприємства з виробництва електродів є техногенними джерелами забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю (II) та вуглеводнями. В роботі виконано розрахунок розсіювання цих викидів в повітрі, встановлено рівні усереднених концентрацій пріоритетних забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери та обґрунтовано необхідність розробки технічних рішень для підвищення екологічної безпеки підприємств з виробництва електродів.

Встановлено, що приземні концентрації на межі житлової забудови за кількістю оксиду вуглецю, нафталіну та фенолу перевищують санітарні норми з урахуванням фонового забруднення та становлять 1,052 ГДК, 1,095 ГДК та 1,140 ГДК відповідно, що обумовлює необхідність проведення природоохоронних заходів з мінімізації цих викидів.


Ключові слова


забруднюючі речовини; оксид вуглецю; вуглеводні; атмосферне повітря; концентрація; забруднення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлоконь К.В. Про підвищення екологічної безпеки газових викидів металургійних підприємств. Металургія, 2011. Вип. 25. С.164-169.

Белоконь К.В. Повышение экологической безопасности предприятий электродного производства путём каталитического обезвреживания газовых выбросов. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2015. Вып. 70. С.42-49.

РД 52.04.212-86 (ОНД-86). Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий. Введ. 1987-01-01. Ленин-град: ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1987. 68с.

Belokon K.V., Belokon Y.A., Kozhemyakin G.B., Matukhno E.V. Еnvironmental assess-ment of the intermetallic catalysts utilization efficiency for deactivation of the pollutants emitted by electrode production enterprises. Scientific bulletin of National mining univer-sity, Scientific and technical journal, 2016. №3 (153). С.87-94.

Belokon K., Belokon Y. The study of catalysts based on intermetallic NiAl alloys. Ce-ramic Transactions, 2017. Vol. 262. P.221-224.
Copyright (c) 2020 K. V. Belokon, O. M. Mikhailutsa, T. O. Zanuda, E. V. Taraban

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389