DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.49

РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ КАМЕРНОЇ ПЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ SPA-ТЕХНОЛОГІЇ

O. O. Zhulkovsky, I. E. Sokolovskaya, O. D. Zhuravsky, Yu. O. Pavlenko

Анотація


Конструювання металургійних печей неможливе без попереднього їх розрахунку. Розрахунок дозволяє аналізувати вплив різноманітних факторів на процеси та на основі цього обирати оптимальні значення параметрів. Існує декілька методик для розрахунку печей. Усі вони є достатньо складними, насиченими великою кількістю відповідних рівнянь, довідкових таблиць, діаграм тощо. Зазвичай вони виконуються спеціалістами-теплотехніками вручну, займають достатній обсяг часу, не завжди дають достовірні результати та потребують неабиякої інженерної кваліфікації.

Метою даної роботи є створення програмного продукту для автоматизації розрахунку та моделювання теплового режиму камерної печі з нерухомим подом з урахуванням обмеженої наявності таких засобів на ринку програмного забезпечення.

Для реалізації цієї задачі було обрано технологію Single Page Application, мову програмування JavaScript та фреймворк Angular.

Результати реалізації додатка поділені на вісім розділів: розрахунок горіння палива; визначення розмірів робочого простору печі; розрахунок теплообміну в робочому просторі печі; розрахунок нагрівання металу; режим нагрівання металу; тепловий баланс печі; потужність і ККД печі; визначення розмірів димовідвідних каналів.

У результаті виконання роботи автоматизовано розрахунок камерної печі з нерухомим подом; із застосуванням сучасних технологій та підходів до розробки ПЗ розроблено оригінальний дизайн та логотип програмного веб-додатка, інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс; проведено тестування програмного додатка на конкретних прикладах застосування; виконано тестовий розрахунок та моделювання теплового режиму камерної печі з нерухомим подом.


Ключові слова


металургійна піч; тепловий режим; автоматизація розрахунку; комп’ютерні технології; програмне забезпечення; веб-додаток

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверин С.И. Расчеты нагревательных печей / под ред.

Н.Ю.Тайца. К.: Техніка, 1969. 539с.

Расчеты нагревательных и термических печей: справочник / под ред. В.М.Тымчака и В.А.Гусовского. М.: Металлургия,1983. 481с.

Гусовский В.Л., Лифшиц А.Е. Методика расчёта нагревательных и термических печей: Учебно-справочное издание. М.: Теплотехник, 2004. 400с.

Основы использования персональных компьютеров для автоматизации проектирования камерных печей / Решетняк И.С., Словиковский П.А., Решетняк С.И., Хандрига Г.С., Литвин А.И. Днепродзержинск: Днепродзержинский государственный технический университет, 1995. 274с.

Офіційна сторінка SolidWorks. [Електронний ресурс] URL: https://www.solidworks.com/.

Выбор между традиционными и одностраничными приложениями. [Електронний ресурс] URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/choose-between-traditional-web-and-single-page-apps.

Майкл С. Миковски, Джош К. Пауэлл. Разработка одностраничных веб-приложений: практическое руководство для веб-разработки. ДМК Пресс, 2014. 512с.

Документація Angular. [Електронний ресурс] URL: https://angular.io/.

Angular service layers: when to use a store and why? [Електронний ресурс] URL: https://blog.angular-university.io/angular-2-redux-ngrx-rxjs/.
Copyright (c) 2020 O. O. Zhulkovsky, I. E. Sokolovskaya, O. D. Zhuravsky, Yu. O. Pavlenko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389