DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.45

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ІНДУКЦІЙНИМИ РЕОСТАТАМИ В КОЛІ РОТОРА

S. V. Kolytchev, R. M. Polyakov, A. M. Sianov

Анотація


У статті розглянуті результати дослідження статичних електромеханічних характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором (АД) при включенні в його роторні кола досвідчених зразків індукційних реостатів (ІР) з покращеними параметрами.

На багатьох підприємствах для привода механізмів, що працюють у повторно-короткочасному режимі, застосовуються асинхронні двигуни з фазним ротором і пусковими реостатами, шунтування яких здійснюється громіздкою релейно-контакторною апаратурою, що вимагає постійного поточного обслуговування й проведення періодичних ремонтів.

У даній ситуації підвищення надійності устаткування, в якому використовуються АД з фазним ротором, є важливим завданням, що можна вирішити шляхом вмикання індукційних реостатів (ІР) у коло фазного ротора АД. Такий підхід дозволяє різко знизити кількість контактної апаратури, а також завдяки нелінійності електромагнітних параметрів ІР – забезпечити плавний розгін двигуна із заданим пусковим струмом.

Якщо розділити екрановану котушку додатковою феромагнітною вставкою, то можна змінюючи напрям струму в напівкотушках збільшити величину зміни електро­магнітних параметрів. Використання аналітичних методів розрахунків для таких кон­струкцій дає лише приблизні результати. Тому задачею роботи є уточнення геометрич­них розмірів феромагнітних елементів та отримання електромеханічних характеристик за допомогою експериментальних досліджень.

У роботі приводяться рисунки схеми експериментальної установки й включення котушок напівфаз ІР.

Дослідження виконані для двигуна МТВ-412-8 при вмиканні обмоток статора у зірку і живленні лінійною напругою U1 = 220 В. Досвіди проводилися як у напрямку зниження масогабаритних показників, так і в напрямку одержання необхідних характеристик АД. Тому в процесі експерименту всі конструкції ІР неодноразово модифікувалися. При цьому варіювалися товщина внутрішніх пластин від 2 до 16 мм, а також товщина і довжина внутрішніх кілець. Вибір зазначених геометричних параметрів конструкції обумовлений необхідністю підвищення технологічності виготовлення ІР.

На приведених рисунках показані механічні характеристики і пускові струми АД, отримані у результаті дослідження впливу способів вмикання напівфаз котушок ІР та товщині середнього листа.

Результати дослідження показують, що феромагнітна вставка (середній лист) впливає на електромеханічні характеристики АД з ІР. Зміною товщини вставки можна регулювати форму механічних характеристик. Найкращі механічні характеристик АД з ІР має при паралельно - зустрічному включені котушок і при товщині вставки 4 мм для даного типу двигуна.


Ключові слова


асинхронний двигун; фазний ротор; індукційний реостат

Повний текст:

PDF

Посилання


Власов В.Г. Бесконтактные асинхронные двигатели с индукционными частотозависимыми сопротивлениями в цепи ротора: автореф. дис. … канд. техн. наук: 09.01. Ин-т электродинамики НАН Украины. Киев, 1970. 18с.

Головань В.И. Разработка и исследование асинхронных двигателей с индукционным сопротивлением в цепи ротора: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.09.01. Ин-т электродинамики НАН Украины. Киев, 1991. 18с.

Вербовой А.П., Вербовой П.Ф., С’янов О.М. Проектування асинхронних двигунів. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. 528с.
Copyright (c) 2020 S. V. Kolytchev, R. M. Polyakov, A. M. Sianov

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389