Том 1, № 36 (2020)

collection

Зміст

Металургія

ПРО СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ 5-СОПЛОВИХ ФУРМЕНИХ ГОЛОВОК В КОНВЕРТЕРНОМУ ЦЕХУ ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» PDF (Русский)
S. P. Panteikov 3-9
ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ПИЛОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА ПРИ ЗБЕРЕЖЕННІ РІВНОГО ХОДУ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ PDF
G. U. Kryachko, M. S. Kuznetsov, Е. O. Chubina, S. M. Stepanchenko 9-13
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КРАПЕЛЬ У КОВШОВОМУ ШЛАКУ PDF
E. N. Sigarev, A. V. Dovzhenko, A. A. Pohvalitiy 14-21
ВПЛИВ ЯКОСТІ МЕТАЛОБРУХТУ ПРИ ЙОГО ПОПЕРЕДНЬОМУ ПІДІГРІВІ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ КОНВЕРТЕРНОЇ ПЛАВКИ PDF
E. N. Sigarev, Y. S. Lobanov, V. P. Poletaev 21-27
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРТЯ НА СИЛОВІ ПАРАМЕТРИ ПРОКАТУВАННЯ З ОДНИМ ПРИВОДНИМ ВАЛКОМ PDF (Русский)
O. P. Maksymenko, V. M. Samokhval, V. M. Chornomorets 28-33
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ (ЧАСТИНА ІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ В ЗВАРЮВАЛЬНИХ ТА СПОРІДНЕНИХ ПРОЦЕСАХ) PDF
D. G. Nosov, V. V. Peremitko, I. V. Kolomoyets, Y. S. Taran, S. S. Chernenko 34-40

Галузеве машинобудування. Прикладна механіка

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМИХ СПОСОБІВ РОЗПИЛЕННЯ РІДИН ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ШЛІФУВАННІ PDF
M. S. Kuzmenko, S. I. Chuhno 41-44
РОЗРАХУНОК ПІДП’ЯТНИКОВИХ ВУЗЛІВ ПРИ НЕСИМЕТРИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
A. S. Shulga, O. A. Shulga 45-48
ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ЛОПАТОК НАГНІТАЧІВ ТА ВЕНТИЛЯТОРІВ ЗВАРЮВАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ PDF
A. V. Yevdokimov, V. V. Peremitko 49-53

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

СИНТЕЗ ЗАКОНУ ЧАСТОТНОГО КЕРУВАННЯ ЗА МІНІМУМОМ СТРУМУ СТАТОРА НА ОСНОВІ РІВНЯНЬ ПОЛЕОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОЇ МАШИНИ PDF
O. V. Klyuyev, A. V. Sadovoi 54-66
ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЛЕЙНО-МОДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ З МЕТОЮ ПОШУКУ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ НАЛАШТУВАНЬ РЕГУЛЯТОРІВ PDF (Русский)
A. L. Derets, A. V. Sadovoi, A. A. Derets 66-72
ВПЛИВ ВУЗЛІВ ПРИМУСОВОЇ ЄМНІСНОЇ КОМУТАЦІЇ НА ГАРМОНІЙНИЙ СКЛАД НАПРУГИ ЗБУДЖЕННЯ НЕСИМЕТРИЧНИХ МОСТОВИХ ЗБУДЖУВАЧІВ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ PDF
V. B. Nizimov, O. V. Klyuev 72-77
АНАЛІЗ СТРУМУ НАВАНТАЖЕННЯ ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ ЯК ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ PDF
O. V. Klyuev, E. D. Khmelnitsky, E. G. Nosakov, D. A. Kolesnik 77-87

Теплоенергетика

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ PDF
R. O. Klimov 88-93
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПОРИСТОГО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ У ВИХРОВОМУ АПАРАТІ PDF
I. Ye. Sokolovska, K. V. Chumak 93-98
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
O. L. Glushchenko, S. V. Ravitkina, A. P. Pododny 98-104

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

РОЗРОБКА ПАРАЛЕЛЬНОГО МУРАШИНОГО АЛГОРИТМУ НА ПРИКЛАДІ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА PDF
V. A. Syzko, M. V. Babenko, N. M. Lymar, I. O. Gosalo 105-108
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ СТОВБУРА ВЕРХНЬОЇ КОНВЕРТОРНОЇ ФУРМИ PDF
O. O. Zhulkovskyi, I. I. Zhulkovska, O. V. Lytvin 109-112
КВАЗІЛОКАЛЬНІСТЬ КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЗАРЯДІВ PDF
S. Ye. Samokhvalov, A. A. Gryshchenko 113-117
ХЕШУВАННЯ ДАНИХ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО ПРИСТРОЮ НА ОСНОВІ ОПТИЧНО-КЕРОВАНИХ ТРАНСПАРАНТІВ З НАБОРОМ ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ РОБОТИ З МАСИВАМИ ДАНИХ PDF
G. L. Lysenko, L. V. Kuzmenko 117-124

Хімічні технології та інженерія. Біотехнології та біоінженерія. Екологія

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ОПТИМІЗАЦІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КОНВЕРСІЇ КАРБОН(ІІ) ОКСИДУ НА АГРЕГАТІ СИНТЕЗУ АМОНІАКУ PDF
A. V. Ivanchenko, O. V. Pass 125-129
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ КАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ СИСТЕМИ NI-AL В РЕАКЦІЯХ ОКИСНЕННЯ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ І ВУГЛЕВОДНІВ PDF
K. V. Belokon, Ye. A. Manidina, O. O. Troicka, V. G. Ryzhkov 129-134
УДОСКОНАЛЕННЯ КОМБІКОРМУ ДЛЯ БРОЙЛЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ «ПКБ ПЛЮС» PDF
V. Yu. Trishyna, V. M. Gulyaev 135-138
ХІМІЧНИЙ СКЛАД ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ РІЧКИ САКСАГАНЬ PDF
O. S. Bohynia 138-142

Цивільна безпека

ЙМОВІРНІ СЦЕНАРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АВАРІЙ НА БЛОКАХ ЗБЕРІГАННЯ І ВИДАЧІ НАФТОПРОДУКТІВ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ PDF
V. O. Makhovskyi, O. A. Kriukovska, R. Ya. Romaniuk, Yu. O. Makhovska 143-147
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЕПОКСИДНИХ СМОЛ ТА ВИРОБІВ З НИХ PDF
O. A. Kriukovska, R. Ya. Romaniuk, Yu. A. Hasylo 147-153
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОДИФІКУВАННЯ NI-AL СПЛАВІВ НА ЇХ КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ ЗНЕШКОДЖЕННІ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ PDF
K. V. Belokon, Ye. A. Manidina, Ye. V. Taraban, E. V. Stolpakova 153-158

Професійна освіта

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 „УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ” PDF
I. K. Karimov, G. I. Karimov 159-163
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОДНОВИМІРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
I. K. Karimov, G. I. Karimov, S. A. Nuzhna, A. P. Pododnja 163-167