АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМИХ СПОСОБІВ РОЗПИЛЕННЯ РІДИН ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ШЛІФУВАННІ

Автор(и)

  • M. S. Kuzmenko Дніпровський державний технічний університет, м. Кам`янське
  • S. I. Chuhno Дніпровський державний технічний університет, м. Кам`янське

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.36.2020.7

Ключові слова:

внутрішнє шліфування, способи розпилення рідини, продуктивність, дисперсність, споживання енергії, пневмомеханічний спосіб, ротаційна форсунка

Анотація

В статті розглянуто питання охолодження оброблюваних поверхонь деталей при внутрішньому шліфуванні. Відмічено, що внаслідок подовженого часу дії теплового джерела, великої довжини зони різання, яка відносно закрита для доступу мастильно-охолоджувальної рідини, та невеликого обсягу простору між деталлю і шліфувальним кругом, що утруднює застосування пристроїв для її підводу, процес охолодження при внутрішньому шліфуванні менш ефективний в порівнянні з круговим та плоским шліфуванням. Ефективність охолодження може бути підвищена розпиленням мастильно-охолоджувальної рідини. Проаналізовано відомі способи розпилення рідин з точки зору продуктивності, дисперсності, однорідності, витрат рідини, складності конструкцій та допоміжного устаткування, споживання енергії, напрямку розпиленого потоку та можливості використання механізмів верстатів для внутрішнього шліфування у якості приводу пристроїв розпилювання. Встановлено, що найбільш перспективним з них є комбінований пневмомеханічний спосіб. В результаті його застосування в умовах внутрішнього шліфування можна очікувати високої дисперсності розпилювання при відносно низьких енерговитратах, невеликої залежності якості розпилювання від витрати рідини, відсутності необхідності в спеціальному приводі та допоміжному устаткуванні. Запропоновано реалізувати охолодження розпорошеною мастильно-охолоджувальною рідиною при внутрішньому шліфуванні за допомогою пневмомеханічного розпилювача ротаційного типу з приводом від шпинделя шліфувального круга та вентиляційним нагнітанням повітря для керування факелом розпилення і подолання вентиляційного ефекту від роботи шліфувального круга.

Посилання

Дуботалов А.С., Чухно С.І. Аналіз способів охолодження при шліфуванні і перспектив їх розвитку. Збірник наукових праць ДДТУ. Дніпродзержинськ: ДДТУ. 2017. Вип. 2(31). С.47-50.

Патент 128991 України на корисну модель МПК В24В 5/06 (2006.01) B24B 55/02 (2006.01). Пристрій для охолодження виробу мастильно-охолоджувальною рідиною при внутрішньому шліфуванні / Чухно С.І., Шаповал Я.А., Чернишов О.В. Заявник та патентовласник Дніпровський державний технічний університет. - №u201805974, заявл. 29.05.2018; опубл. 10.10.2018, бюл. №19.

Пажи Д.Г., Галустов В.С. Основы техники распыления жидкостей. М.: Химия. 1984, 256с.

Карабин А.И., Раменская Е.С., Энно И.К. Сжигание жидкого топлива в промышленных установках. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Металлургия, 1966. 372с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-07

Номер

Розділ

Галузеве машинобудування. Прикладна механіка