DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.36.2020.23

УДОСКОНАЛЕННЯ КОМБІКОРМУ ДЛЯ БРОЙЛЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ «ПКБ ПЛЮС»

V. Yu. Trishyna, V. M. Gulyaev

Анотація


Завданням цього дослідження було дослідити вплив додавання фермент-ного комплексу до раціонів різної поживної цінності на продуктивність курчат-бройлерів. В статті розглянуто вплив кормової добавки на зміну в прирості живої маси, гематологічні та забійні показники курчат-бройлерів. Досліджувались три групи курей-бройлерів раси Кобб-500 (по 10 голів у кожній), які отримували різну концентрацію корму, збагаченого ферментним препаратом. За період вирощування, дотримуючись загальноприйнятих норм та методик годівлі птиці, встановлено, що використання препарату кормового біокаталізаторного повноферментного з активаторами в годівлі курчат бройлерів з розрахунку 250 г/т і 500 г/т підвищує живу масу в кінці вирощування на 4,52% і 9,4%. При цьому середньодобові прирости за період вирощування збільшуються на 4,76% і 9,52%. Відзначається підвищення маси патраної тушки на 6,19% і 12,38%.

За результатами контрольного забою не встановлено істотного впливу дослід-жуваного фактору на масу внутрішніх органів.

У результаті досліджень не виявлено негативного впливу на основні гематологічні показники, які перебували в межах фізіологічної норми. Отримані результати дослід-ження доцільно використовувати при вирощуванні курчат-бройлерів для збільшення приросту живої маси, а також підвищення конверсії корму. Ферментний препарат «ПКБ Плюс» можна використовувати в кормових сумішах, які у своєму складі мають злакові культури, такі як пшениця, соя, кукурудза, тритікале та ін., для курчат-бройлерів зі зниженими рівнями поживних та енергетичних речовин для прискорення метаболізму птиці, пригнічення патогенної мікрофлори, яка негативно впливає на розвиток курчат-бройлерів.


Ключові слова


курчата-бройлери; продуктивність; прирости; годування; раціони; препарат кормовий біокаталізаторний повноферментний з активаторами

Повний текст:

PDF

Посилання


Маховський Д.В. Сучасні тенденції розвитку регіонального ринку м’яса в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. Маріуполь, 2017. Вип. 33. С.58-64.

Буяров В.С. Ресурсосберегающие методы и приёмы повышения эффективности производства мяса бройлеров. Вестник ОрелГАУ, 2009. № 2. С.54-60.

Царук Л.Л. Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні. Аграрна наука та харчові технології, 2017. Вип. 1(95). С.159-170.

Кононенко С.И. Инновации в технологии кормления птицы. Вестник аграрной науки Дона, 2014. № 25. С.34-38.

Кононенко С.И., Бугай И. Ферменты в составе полнорационных комбикормов с зерном сорго. Сборник научных трудов СКНИИЖ, 2013. № 2. С.123-128.

Дубін О.М., Головатюк А.А., Черненко Р.М. Норми годівлі та поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: довідкові матеріали для вивчення дисципліни „Технології виробництва продукції тваринництва” студентами напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”. Умань, 2010. C.46.

Епимахова Е.Э. Безопасность мяса птицы ‒ залог здоровья. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: материалы VII Междунар. научн.-практ. конф. (г. Ставрополь, 21-23 ноября 2013 г.). Ставропольский ГАУ. Ставрополь: АГРУС, 2013. С.65-68.
Copyright (c) 2020 V. Yu. Trishyna, V. M. Gulyaev

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389