ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПОРИСТОГО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ У ВИХРОВОМУ АПАРАТІ

Автор(и)

  • I. Ye. Sokolovska Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • K. V. Chumak Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.36.2020.15

Ключові слова:

теплоізоляційний пористий матеріал, термообробка, механічні властивості, дослідження, щільність, міцність, теплопровідність

Анотація

В роботі наводяться експериментальні дані про вплив різних факторів на теплофізичні властивості пористих матеріалів. Запропоновано методику й математичну модель, що дозволяє прогнозувати зміну теплофізичних властивостей у процесі термообробки.

Властивості пористих матеріалів і область їх застосування залежать від хімічного складу, теплофізичних характеристик компонентів і способу їх виробництва.

При температурах вище 800˚С практично всі пористі теплоізоляційні матеріали на основі силікатів втрачають пластичність, гнучкість, ударну в’язкість, стають крихкими і змінюють свою первинну форму. Тому дослідження, спрямовані на розробку обладнання і технології виробництва матеріалів, здатних працювати при значних температурних градієнтах, термостійких та таких, що не змінюють своїх початкових міцнісних і теплоізоляційних властивостей, при впливі високих або низьких температур, є актуальними і потребують подальшого розвитку.

У доступних літературних джерелах наводяться залежності споживчих властивостей утеплювачів, але визначення функціональної залежності теплофізичних характеристик від структурних параметрів матеріалу залишається актуальним завданням.

У ході досліджень встановлено такі закономірності: найбільш сильний вплив на щільність готового теплоізоляційного матеріалу має час термообробки матеріалу в печі, причому, чим він більший, тим менша щільність матеріалу.

Виходячи з отриманих залежностей, можна зробити висновок про те, що зі збільшенням щільності росте і значення коефіцієнта теплопровідності матеріалу. Тобто для отримання матеріалу з найкращими теплоізоляційними властивостями необхідно досягати меншої щільності матеріалу, але при цьому і з необхідною тривкістю.

Посилання

Чураев Н.В. Физикохимия процессов массопереноса в пористых телах. М.: Химия, 1990. 272с.

Горлов В.Н., Мерлин А.И. Технология производства теплоизоляционных материалов. М.: Химия, 1987. 236с.

Соколовская И.Е., Кошлак А.В., Павленко А.М. Черниченко В.Е. Моделирование процесса термообработки сырья для производства пористого теплоизоляционного материала. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010. Випуск №1 (14). С.170-174.

Соколовська І.Є. Дослідження кінетики теплової обробки пористого теплоізоляційного матеріалу. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). Кам’янське: ДДТУ, 2018. Випуск 2 (33). С.63-66.

Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов / Хартман К. и др. М.: Мир, 1977. 552с.

Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976. 279с.

Пат. 25862 Україна. МПК С 04 В 14/00. Сировинна суміш для пористого теплоізоляційного матеріалу / Соколовська І.Є., Кошлак Г.В., Павленко А.М., заявник і власник Дніпродз. держ. техн. ун-т. № 200703899; заявл. 10.04.2007; опубл. 27.08.2007, Бюл. №13, 2007р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-07

Номер

Розділ

Теплоенергетика