Том 2, № 29 (2016)

collection

Зміст

Металургія. Зварювання

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КІВШОВОЇ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ЧАВУНУ PDF
E. M. Sigarev, M. M. Nedbaylo, I. V. Krivtsun 3-9
МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДОЗУВАННЯ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЦЕХІВ ОГРУДКУВАННЯ PDF
M. R. Rudenko, V. G. Zyuz', R. M. Rudenko 10-13
ШЛАКОВИЙ РЕЖИМ КОНВЕРТЕРНОЇ ПЛАВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСНИХ ФЛЮСІВ PDF
E. M. Sigarev, U. V. Bayduzh, D. A. Semenova 13-18
КІЛЬКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРІЧКОВОГО ЖИВЛЕННЯ В КРУГЛОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК PDF (English)
O. Hress, O. Chebotaryova, O. Isayev, K. M. Wu, A. Yeremenko 19-26
АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВИХ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ СПОЛУК ЦИРКОНІЮ ДО МЕТАЛУ ЯДЕРНОЇ ЧИСТОТИ PDF
A. O. Tolok, R. Ya. Romanjuk 26-33
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА НАПЛАВКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ВАЛИКОВ, НАПЛАВЛЕННЫХ САМОЗАЩИТНОЙ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ НА ПЛОСКИЕ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ PDF
A. A. Babinets, I. A. Ryabtsev, A. I. Panfilov, V. V. Peremitko 33-37

Прокатне виробництво

ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ НА УГОЛ НЕЙТРАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ PDF
O. P. Maksimenko, O. O. Kachan 38-42
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕЖИМИ ОБТИСНЕНЬ ДЛЯ ОДНОКЛІТЬОВОГО РЕВЕРСИВНОГО СТАНУ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ 1500 ПАТ „МОДУЛЬ” PDF
R. Ya. Romanjuk 42-48

Машинобудування. Механіка

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕСУЧОЇ СИСТЕМИ ПОРТАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЯ PDF
O. O. Beygul, A. L. Lepetova, V. O. Beygul 49-52
ВПЛИВ СТАБІЛІЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ НА КРИТИЧНУ ШВИДКІСТЬ ПОРТАЛЬНОГО КОНТЕЙНЕРОВОЗА ПРИ КОСОСИМЕТРИЧНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ЗБУРЕННЯХ PDF
O. O. Beygul, L. M. Mamayev, V. O. Beygul 53-57
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ КАБЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕНИЯ PDF
L. M. Mamayev, O. O. Beygul 57-61
ОПИС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ДОДАТКОВИХ ЛОПАТЕЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ШНЕКОВОГО КОНВЕЄРА PDF
D. P. Chasov 61-64
РЕЖИМ ТЕЧІЇ, КОЛИ ШВИДКІСТЬ МАТЕРІАЛУ ТІСТА ПЕРЕВИЩУЄ ШВИДКІСТЬ РІДИНИ В ЗМАЩУВАЛЬНОМУ ПРОШАРКУ PDF
A. L. Yatsuk, V. V. Halahuza 64-67
РАСЧЕТ РАСХОДА ЖИДКОСТИ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНОЙ СМЕСЬЮ PDF
S. I. Chuhno 68-71

Радіоелектроніка

ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ АНТЕНН PDF
O. V. Ryazancev, M. V. Kulik 72-76
РОЗРАХУНОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ МІКРОСМУЖКОВОГО ФІЛЬТРА ДІАПАЗОНУ 2.4 ГГЦ PDF
V. S. Klyutsa, S. V. Marchenko, A. M. Syanov 77-82
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОРИГУВАННЯ ОБТИСКІВ ТОЧНОЇ ПРОКАТКИ СМУГ ПРИ НЕСТАЛОМУ ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ СТАНІ ОПЕРАТОРА PDF
S. K. Meschaninov, A. T. Nelga, O. S. Ityakin, R. V. Voloshin, U. U. Gupalo 82-86

Електромеханіка. Електротехніка

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА, ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ МЕТОДОМ N-i ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ РЕЖИМА «БОЛЬШОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» PDF
A. L. Derets, A. V. Sadovoy 87-93
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖEНИЯ ПИ-РЕГУЛЯТОРА С НАСЫЩЕНИЕМ PDF
R. S. Volyanskiy, O. V. Sadovoy 94-106
АСИНХРОННЫЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ КАСКАД С ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ТОКА В РОТОРНОЙ ЦЕПИ PDF
O. V. Kluyev, O. V. Sadovoy 106-114
ИССЛЕДОВАНИЕ ПУСКА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ИНДУКЦИОННО-ЕМКОСТНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ В ЦЕПИ РОТОРА PDF
S. V. Kolychev, A. V. Kachura 115-119
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ MPPT-ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ PDF
V. S. Bombyk 119-127

Хімічні технології. Біотехнології

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОНИНИ ПОМЕЛУ НА ПРОЦЕС КИСЛОТНОГО РОЗКЛАДАННЯ ФОСФОРИТІВ PDF
L. P. Laricheva, M. D. Voloshin, O. S. Dubik 128-131
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ БІОМІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА З ВІДХОДІВ ОЧИСНИХ СПОРУД З ДОБАВКОЮ ОПАЛОГО ЛИСТЯ PDF
A. V. Ivanchenko, M. D. Voloshin 131-136
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИДІЛЕННЯ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
M. D. Voloshin, O. A. Kharitonova 137-142
АДАПТАЦІЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СПРОЩЕНОГО МЕТОДУ ВИДІЛЕННЯ АМІНОКИСЛОТИ ТРИПТОФАНУ ДО УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ PDF
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, K. S. Chetverykova, V. Yu. Trishyna, O. P. Golovey 142-144
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИГОТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КВАСНОГО НАПОЮ З ДОДАВАННЯМ ФЕРМЕНТОВАНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ PDF
A. S. Anatsky, O. Yu. Filimonenko, T. S. Matvijuk 145-148
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ЗАКВАСОК У ВИПІЧЦІ БЕЗДРІЖДЖОВОГО ХЛІБА З ПІДВИЩЕНИМИ ДІЄТОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, O. P. Golovey, T. O. Krishtal 148-152
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД В БІОСТАВКАХ PDF
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, V. Yu. Trishyna, K. S. Chetverykova, O. P. Golovey 152-155
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТУ НА ПРЕДМЕТ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОГЕННОЇ КУЛЬТУРИ CL. PERFRINGENS (НА ПРИКЛАДІ М. КАМ’ЯНСЬКОГО) PDF
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, O. P. Golovej, I. V. Fursevich 156-159
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ НІТРИФІКУЮЧИХ БАКТЕРІЙ ЯК ПОКАЗНИКА ЧИСТОТИ ҐРУНТІВ PDF
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, A. S. Anatsky, O. Yu. Filimonenko, S. S. Gerasimov 159-163
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АЗОТУ І ФОСФОРУ В ҐРУНТАХ М. КАМ’ЯНСЬКОГО PDF
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, S. S. Gerasimov, I. V. Fursevich 163-167

Екологія. Безпека життєдіяльності

МОДЕЛЮВАННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ КЛІМАТИЧНО-ГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ PDF
A. I. Lytvyn, D. I. Puzyr 168-173
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОЇ В УКРАЇНІ З ПОЗИЦІЇ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
O. B. Matyasheva, K. V. Bielokon, G. B. Kozhemyakin 174-180
ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АВАРІЙ І АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ХЛОРАТОРНИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЯХ PDF
V. O. Makhovsky, O. A. Kriukovska 180-185

Освіта

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ВМІНЬ І НАВИЧОК З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ НА ПРИКЛАДІ НАВЧАННЯ ТЕМИ „НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ. МЕТОДИ ІНТЕГРУВАННЯ” PDF
E. V. Derets 186-191
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
E. V. Derets 191-194