АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВИХ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ СПОЛУК ЦИРКОНІЮ ДО МЕТАЛУ ЯДЕРНОЇ ЧИСТОТИ

A. O. Tolok, R. Ya. Romanjuk

Анотація


У статті наведено технологічний процес отримання цирконію ядерної чистоти на прикладі існуючої схеми, яка застосовується на одному з підприємств України. Він складається з наступних етапів: розкриття концентрату, його збагачення, відокремлення домішок, розділення цирконію та гафнію, відновлення та плавка. Проаналізовано існуючі промислові методи відновлення сполук цирконію до металу. Найпоширенішими з них є магнієтермічний, кальцієтермічний та електролітичний. Кожен з методів має свої переваги та недоліки. Кальцієтермічний є найбільш простим прямим методом виготовлення цирконію та його сплавів, він дозволяє отримати сплави цирконію безпосередньо в процесі відновлення та при використанні індукційних печей з холодними тиглями для подальшої його плавки. Даний спосіб можна вважати одним з найбільш перспективних.

Ключові слова


процес; цирконій; концентрат; метод; відновлення; плавка; зливок

Повний текст:

PDF

Посилання


Пилипенко Н.Н. Получение циркония ядерной чистоты / Н.Н.Пилипенко // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (92). – Харьков: ННЦ ХФТИ. – 2008. – № 2. – С.66-72.

Цирконий и его сплавы: технологии производства, области применения / В.М.Ажажа, П.Н.Вьюгов, С.Д.Лавриненко [и др.]. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 1998. – 89с.

Металлургия циркония и гафния / Н.В.Барышников, В.Э.Гегер, НД. Денисова [и др.]. – М.: Металлургия, 1979. – 208с.

Производство циркония и гафния на ПО “ПХЗ” для удовлетворения потребностей атомной энергетики Украины / Ю.Ф.Коровин, В.Г.Чупринко, К.А.Линдт [и др.] // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. – 1994. – Вып. 2(62), 3(63). – С.114-124.

Совершенствование процесса кальциетермического восстановления тетрафторида циркония / К.А.Линдт, А.П.Мухачев, В.В.Шаталов [и др.] // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (77). – Харьков: ННЦ ХФТИ. – 1999. – № 2. – С.3-8.
Copyright (c) 2020 A. O. Tolok, R. Ya. Romanjuk

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389