ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕСУЧОЇ СИСТЕМИ ПОРТАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЯ

O. O. Beygul, A. L. Lepetova, V. O. Beygul

Анотація


Розроблено математичну модель збуреного руху портального автомобіля при русі по нерівностях технологічних доріг. Досліджено формування розрахункових навантажень, визначено параметри основних силових елементів несучої системи технологічного портального автомобіля.

Ключові слова


математична модель; збурений рух; портальний автомобіль; параметр; несуча система

Повний текст:

PDF

Посилання


Технологічні та конструктивні параметри несучих систем портальних підйомно-транспортних машин / [О.О.Бейгул, Д.З.Шматко, О.М.Коробочка, Г.Л.Лепетова]. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2007. – 167с.

Колесник И.А. Формирование вертикальных нагрузок на несущую систему технологического портального автомобиля / И.А.Колесник, Д.З.Шматко, А.Л.Лепетова // Горная электромеханика и автоматика. – Днепропетровск: НГУ, 2001. – Вып. 66. – С.100-105.

Оптимизация открытых профилей несущих систем по критерию минимальной крутильной жесткости / [О.О.Бейгул, А.Н.Коробочка, Д.З.Шматко, Л.В.Остапенко] // Системні технології: регіон. міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНВП «Систе-мні технології». – 2001. – Вип. 2 (13). – С.17-20.

Цапко В.К. Выбор типа профилей лонжеронов портальной технологической машины по динамическому критерию / В.К.Цапко, И.И.Леепа, Д.З.Шматко // Вибрации в технике и технологиях. – Днепропетровск: НГУ. – 2001. – № 3 (19). – С.8-10.

О проектировочном расчете статически неопределимой несущей системы / [О.О.Бейгул, Д.З.Шматко, И.О.Бейгул, Н.А.Лепетова] // Системні технології: регіон. міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНВП «Системні технології». – 2001. – Вип. 3 (14). – С.100-105.
Copyright (c) 2020 O. O. Beygul, A. L. Lepetova, V. O. Beygul

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389