ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АВАРІЙ І АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ХЛОРАТОРНИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЯХ

V. O. Makhovsky, O. A. Kriukovska

Анотація


У статті автори наводять результати досліджень і кількісну оцінку ризиків, які можуть виникнути при аваріях та аварійних ситуаціях на хлораторній насосній станції з врахуванням характеристик процесів, їх тривалості, ступеня впливу небезпечних хімічних речовин, розмірів зон зараження, людського фактору. Надано рекомендації щодо зниження ймовірності виникнення аварій та аварійних ситуацій на хлораторній фільтрувальній насосній станції.


Ключові слова


аварія; аварійна ситуація; ризик; небезпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение / Бесчастнов М.В. – М.: Химия, 1991. – 432с.

Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств: НПАОП 0.00-1.41-88. – М.: Металлургия, 1988. – 60с.

Краткая химическая энциклопедия. Т.5. / гл. ред. Кнунянц И.Л. – М.: Советская энциклопедия, 1967. – 233с.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочник в 2 книгах / [А.Н.Баратов, А.Я.Корольченко, Г.Н.Кравчук и др.]. – М.: Химия, 1990. – 496с.

Дранишников Л.В. Оценка риска возникновения аварии / Дранишников Л.В., Найверт А.В. // Проблеми математичного моделювання: міждерж. наук.-метод. конф., 26-28 травня 2004р.: тези доп. – Дніпродзержинськ. ДГТУ, 2004. –С.56-57.
Copyright (c) 2020 V. O. Makhovsky, O. A. Kriukovska

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389