РЕЖИМ ТЕЧІЇ, КОЛИ ШВИДКІСТЬ МАТЕРІАЛУ ТІСТА ПЕРЕВИЩУЄ ШВИДКІСТЬ РІДИНИ В ЗМАЩУВАЛЬНОМУ ПРОШАРКУ

A. L. Yatsuk, V. V. Halahuza

Анотація


Розглянуто задачу руху маси тіста в каналі з використанням гідродинамічного змащення. Розроблено математичну модель динамічного стану в’язкої рідини. Отримано рівняння спільної течії.


Ключові слова


задача руху; математична модель; динамічний стан; в’язка рідина; сумісна течія

Повний текст:

PDF

Посилання


Брылёв Е.А. Течение тестовой композиции в профилирующем канале с гидродинамической смазкой / Брылёв Е.А., Яцук А.Л. // Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий: сб. науч. трудов КГМТУ. – Керчь: КГМТУ. – 2010. – Вып. 11. – С.21-24.

Яцук А.Л. Режим течії композиції з тіста, коли швидкість рідини в змащувальному прошарку перевищує швидкість екструзії / Яцук А.Л. // Зб. наук. праць Дніпродзерж. держ. техн. унів-ту (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2015. – Вип. 2(27). – С.85-88.
Copyright (c) 2020 A. L. Yatsuk, V. V. Halahuza

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389