Поточний номер

Том 1 № 44 (2024): collection
Опубліковано: 2024-06-06

Весь випуск

Матеріалознавство

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка

Біотехнології та біоінженерія

Переглянути всі випуски

Щорічний науково-технічний збірник (засновано у червні 1999 р., видається 2 рази на рік) Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 22788-12688ПР від 30.05.2017 р. Постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. №1-05/3 Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету включено до нового Переліку наукових фахових видань України Статті індексуються системою Google Scholar (Google Академія) Головний редактор: В.В.Перемітько, д-р техн. наук, професор