Поточний номер

Том 2 № 43 (2023): collection
Опубліковано: 2023-12-25

Весь випуск

Прикладна механіка

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка

Теплоенергетика

Екологія

Хімічні технології та інженерія

Біотехнології та біоінженерія

Переглянути всі випуски

Щорічний науково-технічний збірник (засновано у червні 1999 р., видається 2 рази на рік) Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 22788-12688ПР від 30.05.2017 р. Постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. №1-05/3 Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету включено до нового Переліку наукових фахових видань України Статті індексуються системою Google Scholar (Google Академія) Головний редактор: В.В.Перемітько, д-р техн. наук, професор