СТРУКТУРНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЗА ШВИДКОДІЄЮ СПОСТЕРІГАЧІВ ПОХІДНИХ З РЕЛЕЙНИМ КЕРУВАННЯМ ДЛЯ СТЕЖНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

Автор(и)

  • О.Л. Дерець Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-6432-2592
  • О.В. Садовой Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-9739-3661
  • С.О. Дерець Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна
  • Д.І. Патинка Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.13

Ключові слова:

стежний електропривод, спостерігач похідних, оптимальність за швидкодією, метод N–i перемикань

Анотація

Актуальність роботи зумовлена вдосконаленням елементної бази сучасних систем керування електроприводами, що сприяє розширенню можливостей впровадження нових принципів їх побудови і спонукає до розвитку методів теорії оптимального керування. Метою дослідження є підвищення швидкодії спостерігачів похідних похибки регулювання, призначених для застосування у складі стежних електроприводів. Запропоноване розв'язання задачі ґрунтується на методі N–i перемикань як у частині модифікації структури спостерігача, так і в способі визначення його додаткових параметрів. Використання викладеного способу визначення похідних забезпечує оптимальне керування стежним електроприводом на всіх стадіях перехідного процесу. Перспектива застосування результатів роботи полягає в їх інтеграції до прикладного програмного забезпечення, призначеного для оптимізації електромеханічних систем.

Посилання

Crowder R. Electric Drives and Electromechanical Systems : Applications and Control. Butterworth-Heinemann, 2019. 307 p.

Yamaguchi T., Hirata M., Pang JCK. High-speed precision motion control. CRC press, 2017. 324 рр.

Waschl H., Kolmanovsky I., Steinbuch M., Re L. Optimization and Optimal Control in Automotive Systems. Springer, 2014. 326 p.

Shtessel Y., Edwards C., Fridman L., Levant A. Sliding Mode Control and Observation. Control Engineering. Birkhäuser, New York, 2014. 353 p.

Дерець О. Л., Садовой О. В. Метод N–i перемикань у задачах оптимізації за швидкодією : монографія. Кам’янське : ДДТУ, 2021. 252 с.

Derets, O., Sadovoi, O., Derets, H. Synthesis and Study of Derivatives Observer with Sliding Mode Control for Servo Drive. Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2021, 2021.

Derets O., Sadovoi O. Structural Synthesis of an Acceleration Observer with Sliding Mode Control for Precision Electric Drives. 2020 IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020. P.1–4.

Дерець О.Л., Садовой О.В., Дерець Г.О. Побудова математичної моделі та структурний син-тез астатичної релейної системи керування електроприводом. Математичне моделювання. Кам’янське, 2023. №2(49). С.173–181.

Derets O., Sadovoi O., Derets H. Performance Optimization Algorithm for Electric Drive Control Systems Based on Acceleration Constraint. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2021. P.1–4.

Derets O., Derets H. Adaptive Algorithm for optimization in Speed of Third Order Sliding Mode Control Systems. 2020 IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020. P.1–4.

Crowder R. (2019). Electric Drives and Electromechanical Systems : Applications and Control. Butterworth-Heinemann.

Yamaguchi T., Hirata M., Pang JCK. (2017). High-speed precision motion control. CRC press.

Waschl H., Kolmanovsky I., Steinbuch M., Re L. (2014). Optimization and Optimal Control in Automotive Systems. Springer.

Shtessel Y., Edwards C., Fridman L., Levant A. (2014). Sliding Mode Control and Observa-tion. Control Engineering. Birkhäuser, New York.

Derets O.L., Sadovoy O.V. (2021) Metod N–i peremykan u zadachakh optymizatsiyi za shvyd-kodiyeyu [N–i switching method in speed optimization tasks]. Kamyanske: DSTU [in Ukrai-nian].

Derets, O., Sadovoi, O., Derets, H. (2021). Synthesis and Study of Derivatives Observer with Sliding Mode Control for Servo Drive. Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2021.

Derets O., Sadovoi O. (2020). Structural Synthesis of an Acceleration Observer with Sliding Mode Control for Precision Electric Drives. 2020 IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine.

Derets O.L., Sadovoi O.V., Derets H.O. (2023). Pobudova matematychnoyi modeli ta strukturnyy syntez astatychnoyi releynoyi systemy keruvannya elektropryvodom. [Development of a mathematical model and structural synthesis of an astatic relay control system for electric drive]. Matematychne modelyuvannya – Mathematical modeling, 2/2023 (49). P.173–181. Kamianske: DSTU [in Ukrainian].

Derets O., Sadovoi O., Derets H. (2021). Performance Optimization Algorithm for Electric Drive Control Systems Based on Acceleration Constraint. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine.

Derets O., Derets H. (2020). Adaptive Algorithm for optimization in Speed of Third Order Sliding Mode Control Systems. 2020 IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка