ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ НЕСУЧИХ СИСТЕМ ПОРТАЛЬНИХ МАШИН НА ПНЕВМОКОЛІСНОМУ ХОДІ

Автор(и)

  • О.О. Сасов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-8697-6324
  • Д.З. Шматко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-7447-5955
  • Д.А. Костенко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.9

Ключові слова:

рама, несуча система, момент інерції, конструкція, коефіцієнт

Анотація

Конструкції портального типу характерна наявність великих будівельних висот, розгалужена просторова стрижньова конструкція, довгомірних несучих елементів, рознесених мас, які при русі по нерівностях доріг можуть чинити складні коливання. Природним для такої системи є існування резонансних зон, де амплітуди вимушених коливань різко зростають, створюючи передумови до руйнування несучих елементів. Такі конструкції зазнають складні просторові коливання при русі по нерівностях доріг в умовах промислових підприємств, деформації при виконанні штатних підйомно-транспортних операцій. У ряді випадків несуча здатність портальних машин визначається не тільки характеристиками міцності, але і жорсткісними характеристиками основних силових елементів.

Для створення конструкцій, здатних стійко працювати на різних режимах навантаження, необхідне вивчення ряду динамічних моделей, отримання власних динамічних характеристик несучих систем, обґрунтування таких конструктивних параметрів, при яких у реальних умовах експлуатації конструкція ніколи не потрапляє у резонансні зони.

Рами транспортних машин в загальному випадку є багатоконтурними плоскопросторовими рамними системами. Вони за своєю природою не можуть мати високу крутильну жорсткість, при русі по нерівностях дороги практично сканують ці нерівності, закручуються як пропелер, зазнаючи значні деформації.

Проведене теоретичне дослідження збуреного руху портальної машини дозволяє наголосити про необхідність виділення окремого виду навантаження — частотного, яке особливо актуальне для машин портальної компоновки. Отримано рівняння власних частот, які значною мірою характеризують специфіку таких конструкцій, показані шляхи управління динамічними системами, що включають конструкції портального типу.

Посилання

Zhyhulin O. A., Makhmudov I. I., Zhyhulina N. O. (2020). Pidiomno-transportni mashyny: Navchalnyi posibnyk. [Upload- Transportation Machines: textbook]. Nizhyn. [in Ukrainian].

Ivanchenko F.K. (2008). Pidiomno-transportni mashyny: Navchalnyi posibnyk [Lifting and transport machines: textbook]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian].

Bondariev V. S, Dubynets O. I., Kolisnyk M. P. (2009). Pidiomno-transportni mashyny: Rozrakhunky pidiimalnykh i transportuvalnykh mashyn: Pidruchnyk [ Lifting and transporting machines: Calculations of lifting and transporting machines: textbook]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian].

Beihul O.A. (2017). Osnovy proektuvannia ta rozrakhunky na mitsnist metalurhiinykh platform: monohrafiia. [Basics of designing and calculations on the strength of metallurgical platforms: textbook]. Kyiv. [in Ukrainian].

Beihul O.O., Shmatko D.Z., Korobochka O.M., Lepetova H.L. (2007). Tekhnolohichni i konstruktyvni parametry nesuchykh system portalnykh pidiomno-transportnykh mashyn: monohrafiia. [Technological and structural parameters of the supporting systems of gantry lifting and transport machines: textbook]. Dniprodzerzhynsk. [in Ukrainian].

Loveikin V.S., Romasevych Yu.O., Kulpin R.A. (2018). Dynamika y optymizatsiia mashyn: monohrafiia. [Dynamics and optimization of machines: textbook]. Kyiv: TsP «Komprynt». [in Ukrainian].

Loveikin V.S., Romasevych Yu.O. (2012). Analiz ta syntez rezhymiv rukhu mekhanizmiv vantazhopidiomnykh mashyn: monohrafiia. [Analysis and synthesis of modes of movement of mechanisms of lifting machines: textbook]. Kyiv: Komprint. [in Ukrainian].

Tishchenko L. M., Bilostotskyi V. O. (2003). Proektuvannia vantazhopidiomnykh mashyn ta navantazhuvachiv: Pidruchnyk [Design of forklifts and loaders: textbook]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Bilostotskyi V. O., Mazorenko D. I., Tishchenko L. M. (2008). Atlas konstruktsii pidiomno-transportnykh mashyn: Ch. I. Krany i kranovi mekhanizmy. [Atlas of constructions of lifting and transporting machines. Part I. Cranes and crane mechanisms: textbook]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Bilostotskyi V. O., Mazorenko D. I., Tishchenko L. M. (2009). Atlas konstruktsii pidiomno-transportnykh mashyn: Ch. II. Transportuiuchi mashyny. [Atlas of constructions of lifting and transporting machines. Part II. Transport machines: textbook]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Kolesnyk I.A., Shmatko D.Z., Lepetova H.L. (2001). Formuvannia vertykalnykh navantazhen na nesuchu systemu tekhnolohichnoho portalnoho avtomobilia. [Formation of vertical loads on the supporting system of the technological portal car]. Hirska elektromekhanika ta avtomatyka. Vol.66. 100-105. [in Ukrainian].

Livinskyi O.M. (2016). Pidiomno-transportni ta vantazhno-rozvantazhuvalni mashyny: pidruchnyk. [Lifting and transport and loading and unloading machines: textbook]. Kyiv: «MP Lesia». [in Ukrainian].

Hubskyi S.O. (2014). Doslidzhennia napruzheno-deformovanoho stanu metalokonstruktsii mostovykh kraniv z riznymy konstruktsiiamy mekhanizmu peresuvannia. [Study of the stress-strain state of metal structures of bridge cranes with mechanical structures of the movement mechanism]. Visnyk NTU “KhPI”: zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Tekhnolohii v mashynobuduvanni. Vol. 42. (1085). 65-74. [in Ukrainian].

Hryhorov O.V., Okun A.O. (2017). Udoskonalennia matematychnoi modeli rukhu dlia zadachi keruvannia pidiomno-transportnymy mashynamy. [Improvement of the mathematical model of movement for the problem of control of lifting and transport machines]. Avtomobilnyi transport. Vol. 40. 120-124. [in Ukrainian].

Жигулін О.А., Махмудов І.І., Жигуліна Н.О. Підйомно-транспортні машини: Навчальний посібник. Ніжин, 2020. 150 с.

Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини. К.: Вища школа, 2008. 413 с.

Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин: Під-ручник / В. С. Бондарєв, О. І. Дубинець, М. П. Колісник та ін. – К. : Вища шк., 2009. – 734 с.

Бейгул О.А. Основи проектування та розрахунки на міцність металургійних платформ. Київ: ІСМО, 2017. 277 с .

Бейгул О.О., Шматко Д.З., Коробочка О.М., Лепетова Г.Л. Технологічні і конструктивні параметри несучих систем портальних підйомно-транспортних машин: Монографія. – Дніп-родзержинськ: ДДТУ, 2007. 167 с.

Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Кульпін Р.А. Динаміка й оптимізація машин: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2018. 310 с.

Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О. Аналіз та синтез режимів руху механізмів вантажопідйом-них машин: монографія. Київ: Компрінт, 2012. – 298 с.

Тіщенко Л. М. Проектування вантажопідйомних машин та навантажувачів / Л. М. Тіщенко, В. О. Білостоцький. – Харків, 2003. – 401 с.

Атлас конструкцій підйомно-транспортних машин / В. О. Білостоцький, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко та ін. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Ч. І. Крани і кранові механізми. – 2008. – 100 с.

Атлас конструкцій підйомно-транспортних машин / В. О. Білостоцький, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко та ін. – Харків: ХНТУСГ, 2009. - Ч. ІІ. Транспортуючі машини. – 2009. – 98 с.

Колесник І.А., Шматко Д.З., Лепетова Г.Л. Формування вертикальних навантажень на несу-чу систему технологічного портального автомобіля. Гірська електромеханіка та автома-тика. Дніпропетровськ. 2001. Вип.66. С.100-105.

Підйомно-транспортні та вантажно-розвантажувальні машини: підручник/ О. М. Лівінський та ін. Київ: «МП Леся», 2016. 677 с.

Губський С.О. Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій мостових кранів з різними конструкціями механізму пересування. Вісник НТУ “ХПІ” : збірник науко-вих праць. Серія: Технології в машинобудуванні. 2014. № 42 (1085). С. 65-74.

Григоров О.В., Окунь А.О. Удосконалення математичної моделі руху для задачі керування підйомно-транспортними машинами. Автомобільний транспорт. 2017. Вип. 40. С. 120-124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Галузеве машинобудування