МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ НЕСУЧИХ СИСТЕМ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Автор(и)

  • Д.З. Шматко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-7447-5955
  • О.О. Сасов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-8697-6324
  • З.Д. Шматко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.10

Ключові слова:

жорсткість, навантаження, критерій, випадок, площина, відкритий профіль

Анотація

У роботі наведені особливості запропонованої методики розрахунку параметрів елементів несучих систем підйомно-транспортних портальних машин які використовуються в логістичних процесах в агропромисловому комплексі. В несучій системі підйомно-транспортних машин портального типу до загальної картини навантаження і деформації додається специфічна особливість, пов'язана з наявністю великої зосередженої маси у вигляді піддону з вантажем на довгих вантажопідйомних штангах, контейнера і т.п. Ця  динамічна система схильна до коливань при русі по нерівностях доріг та різноманітних перешкод. Коливання залежать від динамічної жорсткості системи і ці жорсткістні характеристики системи слід збільшувати, щоб нестійкі режими відвести в зону практично недосяжних швидкостей руху, таким чином увести розрахункову систему у дорезонансні або резонансні частоти.

Збільшення жорсткості в поперечній вертикальній площині можна реалізувати  застосуванням лонжеронів із закритими профілями. При цьому власні частоти системи збільшуються на порядок, а резонансні зони зміщуються в зону швидкостей, які не допускаються при експлуатації. В повздовжній вертикальній площині конструктивну жорсткість портальної системи можна збільшити введенням конструктивних засобів.

Розроблена методика розрахунку параметрів портальних несучих систем базуються на 3-х найхарактерніших режимах навантаження основних вузлів несучої системи: рух по нерівностях горизонтальної ділянки дороги; кососиметричний наїзд на високий бордюр; фронтальний наїзд на бордюр одним колесом. На підставі характерних режимів руху портальної машини виділені і сформульовані розрахункові випадки навантаження окремих її силових елементів, а так само їх груп.

Посилання

Ivanchenko F.K. (2008). Pidiomno-transportni mashyny: Navchalnyi posibnyk [Lifting and transport machines: textbook]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian].

Bondariev V. S, Dubynets O. I., Kolisnyk M. P. (2009). Pidiomno-transportni mashyny: Rozrak-hunky pidiimalnykh i transportuvalnykh mashyn: Pidruchnyk [ Lifting and transporting machines: Calculations of lifting and transporting machines: textbook]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrai-nian].

Tishchenko L. M., Bilostotskyi V. O. (2003) Proektuvannia vantazhopidiomnykh mashyn ta na-vantazhuvachiv: Pidruchnyk [Design of forklifts and loaders: textbook]. Kharkiv. . [in Ukrainian].

Beihul O.A. (2017). Osnovy proektuvannia ta rozrakhunky na mitsnist metalurhiinykh platform: monohrafiia. [Basics of designing and calculations on the strength of metallurgical platforms: textbook]. Kyiv. [in Ukrainian].

Beihul O.O., Shmatko D.Z., Korobochka O.M., Lepetova H.L. (2007) Tekhnolohichni i konstruktyvni parametry nesuchykh system portalnykh pidiomno-transportnykh mashyn: monohrafiia. [Technological and structural parameters of the supporting systems of gantry lifting and transport machines: textbook]. Dniprodzerzhynsk. [in Ukrainian].

Livinskyi O.M. (2016). Pidiomno-transportni ta vantazhno-rozvantazhuvalni mashyny: pidruch-nyk. [Lifting and transport and loading and unloading machines: textbook]. Kyiv: «MP Lesia». [in Ukrainian].

Kolesnyk I.A., Shmatko D.Z., Lepetova H.L. (2001). Formuvannia vertykalnykh navantazhen na nesuchu systemu tekhnolohichnoho portalnoho avtomobilia. [Formation of vertical loads on the supporting system of the technological portal car]. Hirska elektromekhanika ta avtomatyka. Vol.66. 100-105. [in Ukrainian].

Zhyhulin O. A., Makhmudov I. I., Zhyhulina N. O. (2020). Pidiomno-transportni mashyny: Navchalnyi posibnyk. [Upload- Transportation Machines: textbook]. Nizhyn. [in Ukrainian].

Loveikin V.S., Romasevych Yu.O., Kulpin R.A. (2018). Dynamika y optymizatsiia mashyn: monohrafiia. [Dynamics and optimization of machines: textbook]. Kyiv: TsP «Komprynt». [in Ukrainian].

Loveikin V.S., Romasevych Yu.O. (2012). Analiz ta syntez rezhymiv rukhu mekhanizmiv vantaz-hopidiomnykh mashyn: monohrafiia. [Analysis and synthesis of modes of movement of mechan-isms of lifting machines: textbook]. Kyiv: Komprint. [in Ukrainian].

Hryhorov O.V., Okun A.O. (2017). Udoskonalennia matematychnoi modeli rukhu dlia zadachi keruvannia pidiomno-transportnymy mashynamy. [Improvement of the mathematical model of movement for the problem of control of lifting and transport machines]. Avtomobilnyi transport. Vol. 40. 120-124. [in Ukrainian].

Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини. К.: Вища школа, 2008. 413 с.

Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин: Під-ручник / В.С. Бондарєв, О.І. Дубинець, М.П. Колісник та ін. К. : Вища шк., 2009. 734 с.

Тіщенко Л.М. Проектування вантажопідйомних машин та навантажувачів / Л.М. Тіщенко, В.О. Білостоцький. Харків, 2003. 401 с.

Бейгул О.А. Основи проектування та розрахунки на міцність металургійних платформ. Київ: ІСМО, 2017. 277 с .

Бейгул О.О., Шматко Д.З., Коробочка О.М., Лепетова Г.Л. Технологічні і конструктивні параметри несучих систем портальних підйомно-транспортних машин: Монографія. Дніп-родзержинськ: ДДТУ, 2007. 167 с.

Підйомно-транспортні та вантажно-розвантажувальні машини: підручник/ О. М. Лівінський та ін. Київ: «МП Леся», 2016. 677 с.

Колесник І.А., Шматко Д.З., Лепетова Г.Л. Формування вертикальних навантажень на несу-чу систему технологічного портального автомобіля. Гірська електромеханіка та автома-тика. Дніпропетровськ. 2001. Вип.66. С.100–105.

Жигулін О.А., Махмудов І.І., Жигуліна Н.О. Підйомно-транспортні машини: Навчальний посібник. Ніжин, 2020. 150 с.

Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Кульпін Р.А. Динаміка й оптимізація машин: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2018. 310 с.

Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О. Аналіз та синтез режимів руху механізмів вантажопідйом-них машин: монографія. Київ: Компрінт, 2012. 298 с.

Григоров О.В., Окунь А.О. Удосконалення математичної моделі руху для задачі керування підйомно-транспортними машинами. Автомобільний транспорт. 2017. Вип. 40. С. 120–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Галузеве машинобудування