Том 1, № 30 (2017)

collection

Зміст

Металургія

ВЛИЯНИЕ ВЫХОДА ШЛАКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ PDF
Yu. K. Lebed', G. Yu. Kryachko 3-7
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУР В ШИХТІ В ПРОЦЕСІ ОТРИМАННЯ ЦИРКОНІЮ ЯДЕРНОЇ ЧИСТОТИ В ІНДУКЦІЙНИХ ПЕЧАХ З ХОЛОДНИМ ТИГЛЕМ PDF
A. O. Tolok, R. Ya. Romaniuk 8-12
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
L. G. Kaira 13-18

Прокатне виробництво

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ РОЗКАТУ ПРИ ПРОКАТУВАННІ ШВЕЛЕРІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
S. V. Ershov, K. O. Kravchenko, R. A. Romanyuha, A. A. Fylonenko 19-25
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОМЕНТА ПРИ ПРОКАТКЕ С НАТЯЖЕНИЕМ ПОЛОСЫ PDF
O. P. Maksimenko, A. G. Prisiazhnyi, E. V. Kuzmin, A A. Kostritsa 25-29

Машинобудування. Механіка

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СОСТАВНЫХ ТЕЛ ПРИ ТЕРМОСИЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ И РАДИАЦИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ PDF
M. Ye. Babeshko, V. G. Savchenko 30-35
ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВИ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЗЧЛЕНОВАНОГО ПОРТАЛЬНОГО КОНТЕЙНЕРОВОЗА ПРИ КОСОСИМЕТРИЧНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ЗБУРЕННЯХ PDF
O. O. Beygul, A. I. Smirnov, V. O. Beygul, A. L. Lepetova 35-39
ФОРМА ТВІРНОЇ ДЕТАЛІ ОБЕРТАННЯ ПРИ МИМОБІЖНОМУ РОЗТАШУВАННІ ЇЇ ОСІ ВІДНОСНО ОСІ ОБЕРТАННЯ ШЛІФУВАЛЬНОГО КРУГА PDF
I. V. Belmas, I. T. Bobyleva, I. Yu. Soromitko 39-43
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИВОДА КОНИЧЕСКОЙ ТРИБОСИСТЕМЫ УСТАНОВКИ ШВЕДСКОЙ ФИРМЫ «КАМЮР» PDF
G. I. Kamel, P. S. Ivchenko, L. M. Martovitskij, Yu. A. Gasilo, Yu. M. Savonov, N. S. Kotlyarov 49-55
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КРАНОВЫХ КОЛЕС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ PDF
N. N. Volosova, V. I. Suhomlin, V. I. Voloh 44-48
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ГИДРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ В ВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ PDF
G. I. Kamel, Yu. A. Gasilo, G. P. Volkov, E. O. Kosarev, N. S. Kotlyarov 55-59
НАПРУЖЕНИЙ СТАН ШЛІФУВАЛЬНОГО КРУГА ВІД ДІЇ ЗОСЕРЕДЖЕНОГО РАДІАЛЬНОГО ТИСКУ НА АБРАЗИВНЕ ЗЕРНО PDF
G. I. Tantsura, M. O. Belous 59-64
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ШНЕКОВОГО КОНВЕЄРА З УРАХУВАННЯМ ДОДАТКОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ PDF
D. P. Chasov, M. O. Korol, O. Kraevsckiy 64-68
МЕТОД ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ ЗА ЗНОШУВАННЯМ ДЕТАЛЕЙ П’ЯТНИКОВОГО ВУЗЛА PDF
A. S. Shulga, S. I. Adamchuk, I. V. Belmas, O. A. Shulga, S. V. Pavelko, T. V. Parfenova 69-73
ОТРИМАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДЕТАЛЯХ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВАХ PDF
O. O. Beygul, S. I. Adamchuk, D. B. Sereda, A. S. Shulga 73-76

Радіоелектроніка

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТСАДОЧНОЙ МАШИНЫ ПРОГРАММИРУЕМЫМ ЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЛЕРОМ PDF
O. D. Zhuravskyi, O. A. Zhulkovskyi 77-80
О ВЛИЯНИИ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА OFDM КАНАЛ СВЯЗИ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 5 ГГЦ PDF
O. M. Syanov, O. V. Ryazantsev, M. V. Kulik, J. G. Kulik 81-86

Електромеханіка. Електротехніка

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ РЕЛЕЙНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА, СИНТЕЗИРОВАННОЙ МЕТОДОМ N-i ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ, К ИЗМЕНЕНИЮ ФОРМЫ ПЕРЕХОДНОЙ ТРАЕКТОРИИ. PDF
A. L. Derets, A. V. Sadovoy 87-95
РОЗРАХУНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВИХ І ПЕРСПЕКТИВНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ PDF
O. M. Syanov, O. S. Kosuhina, R. M. Polyakov 95-104
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЛЬТРІВ ВИЩИХ ГАРМОНІК У МЕРЕЖІ 10 КВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ PDF
E. D. Khmel'nitsky, O. V. Kluyev 104-111
ЕНЕРГООБМІННІ ПРОЦЕСИ МІЖ КОНТУРАМИ АВТОНОМНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА PDF
V. M. Homenko, V. B. Nizimov 111-116

Теплотехніка. Теплоенергетика

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ГАЗОВИХ ТА ПОВІТРЯНИХ РЕГЕНЕРАТОРІВ НАГРІВАЛЬНИХ КОЛОДЯЗІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ УТИЛІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК (частина 2) PDF
O. L. Glushchenko 117-123
ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ В ПРОЦЕСАХ ПРИГОТУВАННЯ РІДКИХ ПАЛИВ PDF
R. O. Klimov 123-129
ИССЛЕДОВАНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ШАХТЫ PDF
R. K. Stasevich, D. O. Stasevich, A. A. Litvinenko, A. A. Yurchenko 129-136

Інформаційні технології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ АВАРІЙНОГО РИЗИКУ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ PDF
L. V. Dranishnikov 137-143
ТИПИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PDF
I. I. Zhulkovska, O. A. Zhulkovskyi, V. V. Biljo 143-147
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ: МУРАШИНІ АЛГОРИТМИ PDF
M. A. Pyshnyi, O. O. Marchenko, O. S. Kosuhina, O. M. Guliesha 147-153
ОГЛЯД ГНУЧКИХ МЕТОДОЛОГІЙ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
K. V. Yashyna, K. M. Yalova, E. O. Sugal 153-156

Хімічні технології. Біотехнології

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯШНИКІВ У ЯКОСТІ ПАЛИВА PDF
K. V. Barannik, M. D. Voloshin 157-160
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЗБРОДЖУВАЛЬНОЇ СИРОВИНИ НА ЯКІСТЬ МЕТАНОВОГО БРОДІННЯ (на прикладі м. КАМ`ЯНСЬКОГО) PDF
A. R. Byelyanska, I. V. Klimenko, M. D. Voloshin 160-165
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ БІОПАЛИВА БІОТЕХНОЛОГІЧНИМ МЕТОДОМ PDF
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, K. Yu. Rudakova, S. G. Voloshina 166-170
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ БІОМІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА З ВІДХОДІВ PDF
A. V. Ivanchenko 170-175
ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ БИОМЕТАЛЛОВ С АМИНОСПИРТАМИ РЕАКТИВИРОВАТЬ ХОЛИНЭСТЕРАЗУ И МЕМБРАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ АНТИДОТНО-ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ PDF
A. L. Kovalenko, T. O. Kizymishyna 175-179
ОДЕРЖАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК Cu(II) з 2-АМІНО-2-ОКСИМЕТИЛ-1,3-ПРОПАНДІОЛОМ PDF
A. L. Kovalenko, T. O. Kizymishyna, K. P. Shumylo 179-182

Безпека життєдіяльності

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА ШУМОВУ БЕЗПЕКУ МІСТА В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Y. V. Kuris, O. B. Matyasheva, K. V. Bielokon, G. B. Kozhemyakin 183-188
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТОВИХ ВОД УКРАЇНИ PDF
K. O. Levchuk, O. Marchenko 188-193
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ В СТАЛЕЛИВАРНОМУ ЦЕХУ PDF
V. N. Milyutin, E. V. Rozdobudko 193-198

Освіта

ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИВЧЕННЯ МОВ У ВНЗ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ОСВІТИ PDF
N. M. Valuyeva 199-204
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
O. P. Leshchenko 205-209
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В КУРСІ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
V. H. Taran, T. V. Kalinina, O. A. Kharitonova, O. I. Hryhoryeva 210-213
ХВИЛЬОВА ПРИРОДА СВІТЛА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ГЕОМЕТРИЧНОЇ, ХВИЛЬОВОЇ ТА КВАНТОВОЇ ОПТИКИ В КУРСІ ФІЗИКИ ВНЗ PDF
V. H. Taran, S. V. Hubarev, N. A. Trusyeyeva, I. V. Hurin 213-218
ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ» В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
N. O. Truseeva 218-220
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИКЛАДЕНОГО ПІД ЧАС ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ PDF
D. P. Chasov, M. O. Korol 221-224