МЕТОД ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ ЗА ЗНОШУВАННЯМ ДЕТАЛЕЙ П’ЯТНИКОВОГО ВУЗЛА

A. S. Shulga, S. I. Adamchuk, I. V. Belmas, O. A. Shulga, S. V. Pavelko, T. V. Parfenova

Анотація


На підставі проведених досліджень запропоновано методику оцінки довговічності за зношуванням п’ятникових вузлів. Ця методика враховує основні фактори, що виникають в процесі експлуатації та впливають на швидкість зношування, і дозволяє розрахувати, приймати необхідні заходи і прогнозувати довговічність п’ятникових вузлів транспортних засобів як на етапі проектування , так і на етапі експлуатації вагона.


Ключові слова


п’ятникові вузли; транспорт; довговічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Нормы для расчетов на прочность и проектирования новых и модернизированных вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). – М.: Изд. ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. – 319с.

Проников А.С. Надежность машин / А.С.Проников. – М.: Машиностроение, 1978. – 591с.

Бейгул О.О. Дослідження швидкості ковзання в опорах кузова на візки промислових транспортних засобів / О.О.Бейгул, А.С.Шульга, О.А.Шульга // Збірник наукових праць Дніпродзержинського технічного університету (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2014. – Вип. 2 (25). – С.86-89.

Расчет удельных давлений в пятниковом узле железнодорожного вагона / В.М.Гребеник, А.С.Шульга, П.П.Гонтаровский, В.Ф.Кучеренко // Исследование и конструирование деталей и узлов подвижного состава: труды ДИИЖТ. – Днепропетровск. – 1973. – Вып. 145. – С.119-128.

Шульга А.С. Расчет удельных давлений в приработанных подпятниках при несимметричном нагружении / А.С.Шульга // Детали машин: респ. межвед. науч. сб. – Киев. – 1982. – Вып.35. – С.90-95.
Copyright (c) 2020 A. S. Shulga, S. I. Adamchuk, I. V. Belmas, O. A. Shulga, S. V. Pavelko, T. V. Parfenova

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389